Thứ bảy, 15/12/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 19
Tập 27, số 11 2017

Tổng quan các bệnh truyền nhiễm mới nổi

An overview of emerging infectious diseases
Tác giả: Nguyễn Vũ Thượng, Nguyễn Thị Huyền Trang, Phạm Duy Quang, Nguyễn Viết Thịnh, Lương Chấn Quang, Phan Công Hùng, Phan Trọng Lân
Tóm tắt:
Sự xuất hiện và lây lan của EID (cúm gia cầm, MERS-CoV, Ebola, Zika, sốt vàng, chikungunya, Dengue, tả và một số bệnh khác) là vấn đề YTCC tại nhiều vùng trên thế giới. Vấn đề toàn cầu hóa, thay đổi môi trường, xã hội và hành vi (tăng dân số, di dân, biến đổi khí hậu, đô thị hóa, nạn phá rừng…), sự biến đổi di truyền và thích nghi của vi sinh vật giúp mầm bệnh dễ dàng xâm nhập và lây lan. Cũng trong bối cảnh này, Việt Nam tiếp tục bị đe dọa bởi sốt xuất huyết, Zika, tay chân miệng, cúm gia cầm, dại, các chủng vi khuẩn kháng kháng sinh và một số bệnh mới nổi khác. Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (TCYTTG), để đáp ứng với các bệnh mới nổi hiện nay cần tập trung triển khai 8 cấu phần gồm: (i) giám sát, đánh giá nguy cơ và đáp ứng; (ii) hệ thống xét nghiệm; (iii) bệnh lây từ động vật sang người; (iv) phòng, chống nhiễm khuẩn trong các cơ sở chăm sóc điều trị (bao gồm kháng kháng sinh); (v) truyền thông nguy cơ; (vi) chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các vấn đề YTCC; (vii) theo dõi và đánh giá; (viii) chuẩn bị sẵn sàng ứng phó, cảnh báo và đáp ứng ở tầm khu vực.
Summary:
Emergence and transmission of emerging infectious diseases (e.g, avian influenza, MERS-CoV, Ebola, Zika, yellow fever, chikungunya, dengue, cholera, and other diseases) has been important public health issues in many parts of the world. Globalization, behavioral, environmental, and social changes (e.g., population growth and migration, climate change, urbanization, and deforestation, etc.), and microbial genetic evolution and adaptation have accelerated the invasion and transmission of novel pathogens to humans. In the similar context, Vietnam continues to be threaten by dengue, Zika, hand-foot-mouth disease, avian influenza, rabies, antimicrobial resistance, and other emerging diseases. In response to emerging infectious diseases, World Health Organzition recommends implementation of the eight following components: (i) surveillance, risk assessment, and response; (ii) laboratories; (iii) zoonoses; (iv) prevention through health care (including prevention of antimicrobial resistance); (v) risk communication; (vi) public health emergence preparedness; (vii) monitoring and evaluation; (viii) regional preparedness, alert and response.
Từ khóa:
EID; giám sát; ứng phó.
Keywords:
Emerging infectious diseases; surveillance; preparedness
File nội dung:
o1711019.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log