Thứ năm, 24/01/2019
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 146
Tập 27, số 13 2017

Động lực làm việc của nhân viên y tế tại bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ, Minh Hải, Cà Mau năm 2015 động lực làm việc và một số yếu tố liên quan của nhân viên y tế tại bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ, Minh Hải, Cà Mau năm 2015 và một số yếu tố liên quan

Work motivation of health workers in Hoan My Minh Hai general hospital, Ca Mau province in 2015 and associated factors
Tác giả: Nguyễn Thị Hoài Thu, Nguyễn Việt Triều, Bùi Thị Mỹ Anh
Tóm tắt:
Nghiên cứu được tiến hành tại bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Minh Hải, Cà Mau năm 2015. Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang, sử dụng phương pháp định lượng, khảo sát trên tổng số 145 nhân viên y tế (NVYT). Nghiên cứu sử dụng bộ công cụ với 47 tiểu mục thuộc 10 yếu tố, đã được kiểm định tính giá trị và độ tin cậy. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ NVYT có động lực làm việc theo từng yếu tố đạt cao từ (58,6%) đến (96,6%), cụ thể: 1) yếu tố lương và các khoản thu nhập: 58,6%; 2) Người quản lý trực tiếp: 80%; 3) Mối quan hệ đồng nghiệp: 96,6%; 4) Điều kiện làm việc: 79,3%; 5) Ổn định an toàn công việc: 87,6%; 6) Bản chất công việc: 92,4%; 7) Đào tạo và phát triển:85,5% ; 8) Sự thành đạt: 93,8%; 9) Sự ghi nhận thành tích: 69,7%; 10) Quản trị điều hành tổ chức: 78,6%. Kết quả phân tích hồi quy logistic cho thấy thu nhập bình quân hàng tháng có liên quan có ý nghĩa thống kê tới động lực chung của NVYT.
Summary:
A study was conducted at the Hoan My Minh Hai General Hospital, Ca Mau in 2015 employing cross-sectional design with the quantitative method that surveyed on a total of 145 health workers. The study used 47 sub-item questionnaires with 10 elements that was tested for validity and reliability. The results show the rate of health workers feel motivated in different components as following: 1) Salary and Income: 58.6%; 2) Direct manager: 80%; 3) Colleague relationship: 96.6%; 4) Working conditions: 79.3%; 5) Job security: 87.6%; 6) Nature of work: 92.4%; 7) Training and development opportunity: 85.5%; 8) Success: 93.8%; 9) Recognition: 69.7%; 10) Organizational governance: 78.6%. The results of logistic regression analysis show that monthly average income is significantly related to the motivation of health workers
Từ khóa:
Động lực làm việc, nhân viên y tế, bệnh viện đa khoa, Hoàn Mỹ Minh Hải, Cà Mau
Keywords:
Work motivation, Health worker, Hoan My Minh Hai General hospital
File nội dung:
o1713146.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log