Thứ năm, 24/01/2019
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 119
Tập 27, số 13 2017

Kiến thức, thực hành của cán bộ Y tế xã về giám sát bọ gậy và các yếu tố liên quan tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng năm 2017

Knowledge and practice of commune’s health workers on staff on vector surveillance and related factors in Bao Lam district, Lam Dong province in 2017
Tác giả: Nguyễn Thị Thương Diễm, Nguyễn Thúy Quỳnh, Nguyễn Hữu Phúc, Phạm Lê Phương Thảo
Tóm tắt:
Nghiên cứu nhằm mô tả nhằm đánh giá về kiến thức, thực hành về giám sát bọ gậy truyền bệnh sốt xuất huyết dengue và các yếu tố liên quan của cán bộ y tế (CBYT) tại 14 xã/thị trấn thuộc Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng năm 2017. Trong 96 CBYT tham gia, kết quả nghiên cứu cho thấy: cán bộ kiêm nhiệm trên 2 chương trình (83,3%), cán bộ làm trực tiếp chương phòng chống sốt xuất huyết chỉ có 35,4% và 80,2% CBYT cho rằng được sự quan tâm của lãnh đạo và 96,9% được sự quan tâm của chính quyền. Có 59,4 % đối tượng nghiên cứu (ĐTNC) có kiến thức đạt về công tác giám sát bọ gậy; 43,7% ĐTNC có thực hành đúng về công tác giám sát bọ gậy. Trên cơ sở đó cho thấy CBYT phải thường xuyên cập nhật kiến thức về điều tra bọ gậy, thực hiện tốt các kỹ năng điều tra bọ gậy tại cộng đồng. Chính quyền cần tiếp tục hỗ trợ nguồn lực cho địa phương nhất là những nơi có ca bệnh tăng cao nhằm hạn chế tối đa ca bệnh sốt huyết trên địa bàn.
Summary:
A cross-sectional study was conducted in Bao Lam district in order to determine KP on vector surveillance fo Commune Health staff in 2017. Information related to socio-demographic features, KP on routine vector investigation was collected by a structured questionaires. Out of 96 participants, 46.9 has working experience for more than 16 years, 83,3% responsible for more than 2 programs and 35,4% has been working for Dengue control program. There were 80.2% were concerned by leaders of the medical centers and 96.8% were concerned by community leaders. There were 59.4% has good knowledge and 43.7% has good practice on routine vector investigation. Our findings highlight needs for further information, training, and skill in vector surveillance
Từ khóa:
Sốt xuất huyết dengue, kiến thức, thực hành, cán bộ y tế xã, giám sát bọ gậy.
Keywords:
dengue fever; knowledge; kractice; Commune’s health office, larvae investigation
File nội dung:
o1713119.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log