Thứ hai, 22/10/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 60
Tập 27, số 13 2017

Kiến thức, thực hành và yếu tố liên quan về sử dụng thuốc kháng sinh của người dân tại một số xã, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình năm 2017

Knowledge, practices and some factors related to antibiotics usage in some communes from Kien Xuong district, Thai Binh province, in 2017
Tác giả: Nguyễn Văn Tiến, Trần Thị Khuyên, Vũ Thị Lan, Trần Thị Vân, Nguyễn Tuyết Chinh, Vũ Thị Thanh Nhàn, Phạm Thanh Phúc
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang thực hiện trên 392 đối tượng nhằm mô tả kiến thức, thực hành và xác định một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thực hành của người dân về sử dụng thuốc kháng sinh tại một số xã, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình năm 2017. Kết quả cho thấy: 65,6% người dân có kiến thức đúng và 56,4% người dân có thực hành đúng về sử dụng kháng sinh an toàn, hợp lý. Có 4 yếu tố liên quan đến kiến thức sử dụng kháng sinh: trình độ học vấn, nghề nghiệp, điều kiện kinh tế và nguồn thông tin được tiếp cận từ cán bộ y tế. Có 3 yếu tố liên quan đến thực hành sử dụng kháng sinh: nghề nghiệp, nguồn thông tin được tiếp cận từ cán bộ y tế và kiến thức sử dụng kháng sinh.
Summary:
To exam knowledge, practice and to determine some factors related to antibiotics usage, a cross-sectional study was carried out involving 392 people in some communes from Kien Xuong district, Thai Binh province, in 2017. The results showed that 65.6% of respondents had the appropriate knowledge of antibiotics usage, and 56.4% of them had a proper and safe practice of antibiotic usage. Factors related to their knowledge about antibiotic usage were educational level, occupation, economic conditions, and health information sources received from local health workers. Factors related to their practice of using antibiotics were occupation, health information sources received from the local health workers, and knowledge of antibiotics usage.
Từ khóa:
Kiến thức, thực hành, thuốc kháng sinh, Kiến Xương, Thái Bình.
Keywords:
Knowledge, practice, antibiotic, Kien Xuong, Thai Binh
File nội dung:
o171360.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log