Thứ năm, 24/01/2019
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 103
Tập 27, số 13 2017

Một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ, thực hành phòng - chống nhiễm khuẩn đường sinh sản ở vị thành niên tại một số trường trung học của huyện Kim Bảng, Hà Nam, năm 2015

Some relevant factors to knowledge, attitude and practice regarding reproductive tract infections prevention of adolescents at some schools in Kim Bang district, Ha Nam, 2015
Tác giả: Lưu Thị Kim Oanh, Hoàng Văn Minh, Vũ Sinh Nam
Tóm tắt:
Vị thành niên (VTN) là đối tượng dễ đối mặt với những nguy cơ về sức khỏe, trong đó có các bệnh nhiễm khuẩn đường sinh sản (Reproductive tract infections – RTIs). RTIs càng trở nên nguy hiểm khi VTN thiếu kiến thức, có thái độ và thực hành phòng - chống RTIs kém. . Nghiên cứu cắt ngang xác định một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ, thực hành (KAP) phòng – chống RTIs được thực hiện trên 1.859 học sinh 14 -19 tuổi tại 6 trường học thuộc huyện Kim Bảng, Hà Nam từ tháng 5/2015 đến tháng 12/2015. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 3 yếu tố liên quan có ý nghĩa thống kê với kiến thức phòng – chống RTIs của VTN bao gồm cấp học, học lực và quan tâm của cha mẹ, người thân; có 3 yếu tố liên quan có ý nghĩa thống kê với thái độ phòng - chống RTIs của VTN bao gồm giới tính, cấp học và kiến thức phòng – chống RTIs; có 4 yếu tố liên quan có ý nghĩa thống kê với thực hành phòng - chống RTIs của VTN bao gồm giới tính, cấp học, kiến thức và thái độ phòng – chống RTIs..Nhìn chung, học sinh cấp trung học phổ thông (THPT); học sinh có học lực tốt hơn; điều kiện kinh tế khá hơn; được cha mẹ, người thân quan tâm hơn và số người sống trong gia đình ít hơn có kiến thức, thái độ, thực hành phòng - chống RTIs tốt hơn
Summary:
Adolescents are more likely to face health risks, including reproductive tract infections (RTIs). RTIs become more and more dangerous when adolescents lack knowledge, attitude and practice regarding RTIs prevention poorly. Cross-sectional study identified a number of factors related to knowledge, attitudes, practice regarding RTIs prevention of adolescents was conducted on 1,859 pupils aged 14 -19 at 6 schools in Kim Bang district, Ha Nam from May to December 2015. The research results showed that there were three relavant factors that has statistically significant with knowledge regarding RTIs prevention of adolescents, including school grades, levels of learning ability and parents ‘and relatives’ concern. There were three relavant factors that had statistically significant with attitude regarding RTIs prevention of adolescents, including gender, school grades and knowledge regarding RTIs prevention of adolescents. There were four relavant factors that had statistically significant with practice regarding RTIs prevention of adolescents, including gender, school grades, knowledge and attitude regarding RTIs prevention of adolescents. Generally, high - school pupils, pupils had better levels of learning ability, better economic condition, had fewer people living in the family, to be more concerned by parent and ralatives had less knowledge, attitude, practice regarding RTIs prevention.
Từ khóa:
Nhiễm khuẩn đường sinh sản, vị thành niên, yếu tố liên quan.
Keywords:
Reproductive tract infections, adolescents, relevant factors
File nội dung:
o1713103.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log