Thứ năm, 24/01/2019
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 82
Tập 27, số 13 2017

Nồng độ các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy trong máu phụ nữ trong độ tuổi sinh sản tại Khánh Hòa năm 2016

Levels of persistent organic pollutants in the blood of women of reproductive age in Khanh Hoa province in 2016
Tác giả: Hồ Văn Quốc, Viên Quang Mai, Ngọ Viết Dự, Đỗ Thái Hùng
Tóm tắt:
Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định nồng độ của một số chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy trong huyết tương của phụ nữ trong độ tuổi sinh sản (n=240), đây là một nghiên cứu cắt ngang được thực hiện trong năm 2016 tại 3 cộng đồng thuộc tỉnh Khánh Hoà: thành phố Nha Trang, huyện Diên Khánh và huyện Khánh Vĩnh. Nồng độ các chất cần xác định được định lượng bằng thiết bị sắc ký khí ghép khối phổ GCMS-QP 2010 plus của Shimazdu. Kết quả cho thấy nồng độ trung bình nhân của PCB138, PCB 153 và PCB 180 trong máu của phụ nữ ở cả 3 khu vực Thành phố Nha Trang, huyện Diên Khánh và huyện Khánh Vĩnh lần lượt là: 0,037μg/l; 0,055μg/l; 0,059μg/l. Nồng độ trung bình nhân của p,p’- DDT; p,p’-DDE và HCB trong máu của phụ nữ ở cả 3 khu vực Thành phố Nha Trang, Diên Khánh và Khánh Vĩnh lần lượt là: 0,267μg/l; 2,719μg/l; 0,058μg/l.
Summary:
The aims of the study was to determine levels of persistent organic pollutants in the plasma of women of reproductive age (n=240). The study took place in 2016 in three communities in Khanh Hoa Province: Nha Trang city, Dien Khanh district and Khanh Vinh dictrict. The concentration of persistent organic pollutants were analysed by using Gas Chromatography Mass Spectometry. The results showed that geometric concentration of PCB 138, 153 and 180 in the plasma of women of reproductive age in three communities in Khanh Hoa Province were 0,037μg/l; 0,055μg/l and 0,059μg/l respectively. Geometric concentration of p,p’-DDT, p,p’- DDE and HCB in the plasma of women of reproductive age in in three communities in Khanh Hoa province were 0,267μg/l; 2,719μg/l and 0,058μg/l, respectively.
Từ khóa:
POP, PCB, DDT, HCB
Keywords:
POP, PCB, DDT, HCB
File nội dung:
o171382.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log