Thứ năm, 24/01/2019
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 89
Tập 27, số 13 2017

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến chất lượng cuộc sống của người Mường được nhận bảo trợ xã hội tại xã Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa năm 2017

Real situation and some factors related to the quality of muong people's life received social welfare at Yen Lam commune, Yen Dinh district, Thanh Hoa province 2017
Tác giả: Đặng Đức Nhu, Lê Thị Kim Ánh, Nguyễn Thị Nhu
Tóm tắt:
Nghiên cứu được thực hiện trên 222 đối tượng là người Mường nhận Bảo trợ xã hội, chọn toàn bộ tại 1 xã Yên Lâm, tỉnh Thanh Hóa, năm 2017 về thực trạng và một số yếu tố liên quan đến chất lượng cuộc sống. Nghiên cứu mô tả cắt ngang, được đánh giá thông qua bộ công cụ WHO-BREF, nhập liệu bằng phần mềm Epidata 3.1 và phân tích số liệu bằng phần mềm SPSS 16.0. Kết quả nghiên cứu cho thấy, điểm trung bình chất lượng cuộc sống của người Mường được nhận Bảo trợ xã hội là 49,3 điểm, đạt mức thấp. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng người Mường nhận bảo trợ xã hội là nam giới có điểm chất lượng cuộc sống cao hơn 2,6 điểm so nữ giới (p < 0,05). Một số yếu tố liên quan đến chất lượng cuộc sống như nghề nghiệp, thu nhập bình quân đầu người/tháng, tình trạng mắc các bệnh và tham gia các hoạt động xã hội. Nghiên cứu đưa ra khuyến nghị đối với tổ chức Bảo trợ xã hội, an sinh xã hội cần xây dựng chương trình hỗ trợ đối tượng về mặt sức khỏe thể chất và tinh thần nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của họ.
Summary:
Research conducted on the 222 subjects of study who are all Muong people received social welfare only selected in Yen Lam commune, Thanh Hoa province in 2017 about the current status and some factors related to the quality of life. This is a cross-sectional study which is evaluated by WHO-BREF toolkit, with using Epidata 3.1- a data entry software and SPSS 16.0 - a data analysis program. Research outcomes show that the average point of the quality of life of Muong people received social welfare is 49.3, which is considered as a quite low level. Research has shown that the Muong people received social welfare as men with a quality of life score 2.6 points higher than women (p <0.05). Plus, the research also has identified a number of factors related to the quality of life of Muong people such as occupation, per capita income, morbidity and social participation. Research recommends that social welfare and social security organizations should develop a supportive program for their physical and mental health in order to improve the quality of their lives
Từ khóa:
Mường, bảo trợ xã hội, chất lượng cuộc sống
Keywords:
Muong people, social welfare, quality of life.
File nội dung:
o171389.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log