Thứ năm, 24/01/2019
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 136
Tập 27, số 13 2017

Tỷ lệ người bệnh hài lòng với dịch vụ phẫu thuật đục thủy tinh thể tại bệnh viện mắt Bình Định năm 2017

The proportion of patients satisfied with cataract surgery service at Binh Dinh eye hospital in 2017
Tác giả: Nguyễn Hồ Kim, Trương Quang Đạt, Nguyễn Trang Nhung
Tóm tắt:
Nghiên cứu cắt ngang nhằm xác định tỷ lệ người bệnh hài lòng với dịch vụ phẫu thuật đục thủy tinh thể tại Bệnh viện Mắt Bình Định năm 2017. Kỹ thuật chọn mẫu xác suất. Các nhóm biến số chính là sự hài lòng về tiếp cận dịch vụ; sự hài lòng về giao tiếp và tương tác với bác sĩ và nhân viên y tế khác; sự hài lòng với yếu tố hữu hình; sự hài lòng với kết quả chăm sóc và hài lòng chung. Điều tra 384 người bệnh mổ đục thủy tinh thể tại Bệnh viện Mắt Bình Định. Kết quả: Người bệnh hài lòng với tiếp cận dịch vụ; giao tiếp và tương tác với bác sĩ; giao tiếp và tương tác với nhân viên y tế khác; yếu tố hữu hình; kết quả chăm sóc và hài lòng chung lần lượt là 54,43%; 72,92%; 62,5%; 69,7%; 97,14% và 93,49%. Người bệnh < 60 tuổi và ≥ 60 tuổi hài lòng với dịch vụ lần lượt là 100% và 92,94% (p < 0,05). Các đặc điểm cá nhân khác chưa thấy liên quan đến sự hài lòng về sử dụng dịch vụ. Kết luận: Bệnh viện nên chú ý những nội dung có tỷ lệ người bệnh hài lòng thấp.
Summary:
A Cross-sectional study to determine the proportion of patients satisfied with cataract surgery service at Binh Dinh Eye Hospital in 2017. Probability sampling technique. Variable groups are satisfaction with access to services, communication and interaction with doctors and other health care workers, tangible elements, outcomes of medical care, and general satisfaction. 384 people with cataract surgery were investigated. Results: Patients’ satisfaction with access to services, communication and interact with the doctors, communication and interact with other health-care workers, tangible elements, outcomes of medical care, and general satisfaction were 54.43%, 72.92%, 62.5%, 69,7%, 97.14% and 93.49%, respectively. Patients under 60 and from 60 years old and over that satisfied with the service were 100% and 92.94%, respectively (p <0.05). Other personal characteristics did not relate to patients’ satisfaction with the service. Conclusion: The hospital should pay close attention to sub-sections with low proportions of the satisfaction.
Từ khóa:
Hài lòng, phẫu thuật đục thuỷ tinh thể, Bình Định
Keywords:
Satisfaction, cataract surgery, Binh Dinh.
File nội dung:
o1713136.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log