Thứ hai, 20/05/2019
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 9
Tập 28, số 1 2018

Các văn bản chính sách về công tác y tế trường học của Việt Nam

Overview of school health policies in Vietnam
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Diễm, Trương Đình Bắc, Vũ Văn Diễn, Trần Quỳnh Anh
Tóm tắt:
Chăm sóc sức khỏe cho lứ a tuổi học sinh là nhiệm vụ quan trọng vì đó là thế hệ tương lai của dân tộc. Trong những năm qua, công tác y tế trường học đã nhận được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước Việ t Nam thể hiện qua các luật, nghị quyết, quyết định tạo điều kiện hành lang pháp lý trong triển khai thực hiện. Nghiên cứu này hệ thống lại các văn bản chính sách về công tác y tế trường học bao gồm: 1) Quan điểm của Đảng và Nhà nước về Chăm sóc sức khỏe nhân dân và công tác y tế trường học, thể hiện qua các Luật Trẻ em, Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân, Luật Giáo dục và Luật Bảo hiểm y tế; 2) Các nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Chính phủ đã ban hành liên quan đến công tác y tế trường học; 3) Các quyết định, thông tư của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác y tế trường học. Kết quả rà soát cho thấy, hiện nay các văn bản pháp lý đã đầy đủ tạo điều kiện thuận lợi để triển khai công tác y tế trường học. Tuy vậy, trong quá trình triển khai vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức tại một số địa phương, trường học.
Summary:
School-age child healthcare is an important task because children are the future genepercentagen of the nation. School health has received the attention of the Party and the State as reflected in laws, resolutions and decisions facilitating the legal framework in the implementation. This study hass reviewed school health policies including: 1) The views of the Party and State on people’s health care and school health: Law Children, Law of People’s Health, the Education Law and Health Insurance Law; 2) Resolutions, decisions, directives issued by the Government relating to school health and 3) Decisions and circulars of the two Ministries of Health, Education and Training on school health. The results show that the legal documents were adequate to facilitate the implementation of school health activities. However, there are still many difficulties and challenges in some localities and schools in the implementation.
Từ khóa:
Văn bản, chính sách, y tế trường học, Việt Nam
Keywords:
policy, school health, Vietnam
File nội dung:
r180109.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Chúc mừng năm mới
Tạp chí Y học Dự phòng xin kính chúc Quý độc giả, Tác giả, các Chuyên gia bình quyệt và Ban Biên tập một năm mới Kỷ Hợi 2019 DỒI DÀO SỨC KHỎE, AN KHANG VÀ THỊNH VƯỢNG
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log