Thứ sáu, 16/11/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 53
Tập 28, số 1 2018

Hiệu quả cải thiện kiến thức, thực hành về chăm sóc sức khỏe sinh sản trước sinh của phụ nữ người dân tộc thiểu số từ 15-49 tuổi tại Ninh Thuận

Improving knowledge and practice on antenatal care for ethnic minority women aged 15-49 in Ninh Thuan province
Tác giả: Bùi Thị Mai Hương, Đặng Đức Phú, Nguyễn Tuấn Hưng
Tóm tắt:
Nghiên cứu đánh giá hiệu quả cải thiện kiến thức, thực hành về chăm sóc sức khỏe sinh sản trước sinh của phụ nữ người dân tộc thiểu số từ 15-49 tuổi tại tỉnh Ninh Thuận. Bằng phương pháp nghiên cứu can thiệp trước sau không có nhóm chứng trên 420 phụ nữ người dân tộc thiểu số 15-49 tuổi, từ tháng 12/2013-9/2016 tại tỉnh Ninh Thuận. Đã thu được kết quả: Về kiến thức: Tỷ lệ đối tượng nghiên cứu có kiến thức về khám thai ≥ 3 lần: trước can thiệp (36,4%), sau can thiệp (61,4%) (CSHQ: 68,5%); Tỷ lệ có kiến thức về tiêm phòng uốn ván tăng (CSHQ: 10,4%). Hiểu biết về các dấu hiệu nguy hiểm khi mang thai (CSHQ đạt từ 27,6%-68,7%). Về thực hành: tỷ lệ khám thai ≥ 3 lần: 51,6% (trước can thiệp), sau can thiệp (68,8%) (CSHQ: 33,4%). Tiêm vắc xin uốn ván: trước can thiệp (81,8%), sau can thiệp (95,7%) (CSHQ: 16,9%). Tỷ lệ mời cô đỡ thôn bản đến nhà, đến trạm y tế, đến cơ sở y tế tư nhân tăng (CSHQ tương ứng: 112,4%, 28,1%, 344,0%). Kết luận: Biện pháp can thiệp đã giúp cải thiện rõ ràng kiến thức, thực hành về chăm sóc sức khỏe sinh sản trước sinh của phu nữ người dân tộc thiểu số.
Summary:
To assess the improvement of knowledge and practice on antenatal care for ethnic minority women aged 15-49 in Ninh Thuan province. Intervention study without control group was conducted on 420 ethnic minority women aged 15-49, from Dec 2013 to Sep 2016 in Ninh Thuan province. Results showed that the percentage of subjects having knowledge about antenatal care 3 times or more: before intervention (36.4%), after intervention (61.4%) (intervention efficiency index (IEI): 68.5%). Knowledge on tetanus vaccination increased (IEI: 10.4%). Understand the signs of danger during pregnancy (IEI ranges from 27.6% to 68.7%). The rate of antenatal visits 3 or more: 51.6% (before intervention), after intervention (68.8%) (IEI: 33.4%). Tetanus vaccination: before intervention (81.8%), after intervention (95.7%) (IEI: 16.9%). The rate of inviting ethnic minority midwives to the home, to the commune health station, to the private health facilities increased (IEI were 112.4%, 28.1%, 344.0%, respectively). In conclusion, interventions have significantly improved knowledge and practice on antenatal care for ethnic minority women.
Từ khóa:
Chăm sóc sức khỏe sinh sản trước sinh, phụ nữ dân tộc thiểu số, Ninh Thuận.
Keywords:
Antenatal care, ethnic minority women, Ninh Thuan.
File nội dung:
o180153.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log