Thứ sáu, 16/11/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 29
Tập 28, số 1 2018

Phân tích chi phí phẫu thuật viêm ruột thừa tại bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La năm 2012 và 2013

Cost analysis of appendicitis surgery at Son La hospital in 2012 and 2013
Tác giả: Nguyễn Đức Toàn, Phạm Lê Tuấn, Quách Thị Cần
Tóm tắt:
Nghiên cứu được tiến hành trên 322 bệnh nhân phẫu thuật viêm ruột thừa tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La từ 01/01/2012- 30/12/2013. Trong đó có 149 bệnh nhân cắt ruột thừa mổ mở và 173 bệnh nhân cắt ruột thừa nội soi. Sử dụng phương pháp kết nối điểm xu hướng (Propensity Score Matching) để đánh giá so sánh hai phương pháp phẫu thuật viêm ruột thừa. Sau khi ghép cặp mỗi nhóm còn lại 109 bệnh nhân đủ tiêu chuẩn đưa vào phân tích. Kết quả nghiên cứu cho thấy: thời gian đau sau phẫu thuật của nhóm cắt ruột thừa nội soi (1,8 ngày) ít hơn so với mổ mở (2,7 ngày) (p>0,05). Thời gian nằm viện của nhóm cắt ruột thừa nội soi (4,1  2,3 ngày) ít hơn mổ mở (5,9  3,3 ngày), sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,001. Tổng chi phí cho 01 trường hợp cắt ruột thừa nội soi (5.139,6 nghìn đồng) ít hơn so với mổ mở (5.588,7 nghìn đồng), sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê với p>0,05
Summary:
A study was conducted on 322 patients with appendicitis at Son La General Hospital from 01/01/2012- 30/12/2013. Including 149 patients with open appendectomy and 173 patients with laparoscopic appendectomy. Using the Propensity Score Matching - PSM to compare two methods surgery for acute appendicitis. After each paired group, 109 eligible patients were included in the analysis. Research results show that the time postoperative pain of laparoscopic appendectomy group (1.8 days) than with open surgery (2.7 days), (p>0.05). Length of hospital stay of laparoscopic appendectomy (4.1 ± 2.3 days) were higher than open surgery (5.9 ± 3.3 days), p<0.001. The total cost for 01 cases of laparoscopic appendectomy (5.139,6 thousand VND) was less than open appendectomy (5.588,7 thousand VND), the difference was statistically not significant with p>0.05.
Từ khóa:
viêm ruột thừa, phẫu thuật nội soi, Sơn La
Keywords:
appendicitis, laparoscopic cost, Son La.
File nội dung:
o180129.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log