Thứ sáu, 16/11/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 94
Tập 28, số 1 2018

Thực trạng công tác y tế trường học ở 5 tỉnh Quảng Ninh, Thanh Hóa, Lâm Đồng, TP Hồ Chí Minh và Tiền Giang năm 2017

Situation of school health activities in 5 provinces of Quang Ninh, Thanh Hoa, Lam Dong, Ho Chi Minh City and Tien Giang in 2017
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Diễm, Trương Đình Bắc, Vũ Văn Diễn, Trần Quỳnh Anh
Tóm tắt:
Nghiên cứu thực hiện tại 5 tỉnh Quảng Ninh, Thanh Hóa, Lâm Đồng, TP. Hồ Chí Minh, Tiền Giang nhằm tìm hiểu thực trạng công tác y tế trường học về: 1) Hệ thống tổ chức quản lý hoạt động y tế trường học; 2) Thực trạng đội ngũ cán bộ y tế trường học; 3) Điều kiện đảm bảo cho hoạt động y tế trường học. Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang, sử dụng kỹ thuật thu thập và phân tích số liệu định tính và định lượng. Phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm với lãnh đạo ngành y tế, giáo dục, nội vụ, bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, huyện; Ban giám hiệu, cán bộ y tế trường học, giáo viên, phụ huynh và học sinh của các cấp học từ mầm non đến trung học phổ thông. Kết quả khảo sát tại 05 tỉnh với 5.540 trường học các cấp cho thấy: có 89,9% số trường có cán bộ y tế trường học; 56,5% số trường có cán bộ y tế trường học được biên chế; tỷ lệ cán bộ y tế trường học không có chuyên môn y là 37,5%. Quyền lợi, chế độ làm việc của cán bộ y tế trường học còn khó khăn. Công tác tập huấn được thực hiện hàng năm tuy nhiên chất lượng tập huấn chưa cao. Một số trường còn khó khăn trong việc bố trí phòng y tế tại trường học. Yêu cầu về thuốc thiết yếu của Bộ Y tế cho các trường chưa phù hợp. Kinh phí đầu tư cho hoạt động y tế trường học còn hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu.
Summary:
The study was conducted in five provinces of Quang Ninh, Thanh Hoa, Lam Dong, Ho Chi Minh City and Tien Giang to explore the current status of school health in the five provinces including: 1) School health activities management system; 2) Current status of school health staff; 3) Conditions to ensure the operation of school health. Descriptive research design was applied, using qualitative and quantitative data collection and analysis techniques. Indepth interviews and focus group discussion with leaders of health sectors, education sectors, home affairs and social insurance sectors at commune, district and provincial levels; School administrators, teachers, parents and students at all levels of education from kindergarten, primary school, secondary school and high school have been implemented. Survey results in 05 provinces show that: 89.9% of schools have school health workers; 56.5% of the schools have school-based health workers and the rest is contracted. The rate of non-medical school staff is 37.5%. Regarding benefits and regimes of school health staffs are facing many difficulties. Training is done annually, however, the training quality is not enough. Some schools have difficulty in arranging health service room. The requirement for essential medicines by the Ministry of Health for schools is not suitable. The budget for investment in school health activities is still difficult, not meet the demand
Từ khóa:
Y tế trường học, cán bộ y tế trường học, tổ chức quản lý y tế trường học, bảo đảm hoạt động y tế trường học.
Keywords:
Status of school health, school health activities management, school health staff
File nội dung:
o180194.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log