Thứ hai, 20/05/2019
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 109
Tập 28, số 1 2018

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến tiêm vắc xin cúm mùa của nữ tuổi sinh đẻ tại quận Đống Đa và huyện Ba Vì thành phố Hà Nội năm 2016

The prevalence of seasonal influenza vaccination and its asociation among women of childbearing age in Dong Da and Ba Vi districts, Hanoi city in 2016
Tác giả: Nguyễn Thành Quân, Đỗ Thị Thanh Toàn, Vũ Thị Thu Nga, Lê Thị Hương, Lê Thị Thanh Xuân
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 807 phụ nữ mang thai và có con dưới 12 tháng tuổi theo bộ câu hỏi tại bốn xã/phường quận Đống Đa và huyện Ba Vì nhằm xác định tỷ lệ tiêm vắc xin cúm mùa năm 2016 và một số yếu tố liên quan. Kết quả cho thấy tỷ lệ phụ nữ độ tuổi sinh đẻ tại hai quận Đống Đa và huyện Ba Vì đã từng tiêm phòng cúm (20,68%), trong đó tỉ lệ ở Ba Vì (9,64%) bằng 1/3 so với Đống Đa (32,27%). Lý do không tiêm vắc xin phòng bệnh cúm: người dân không biết về vắc xin phòng cúm (27,6% phụ nữ quận Đống Đa và 30,1% phụ nữ huyện Ba Vì); không biết tiêm vắc xin phòng cúm ở đâu (38,5% phụ nữ huyện Ba Vì). Nhóm đối tượng cư trú tại địa bàn quận Đống Đa có khả năng tiêm vắc xin cúm trước khi mang thai cao hơn nhóm đối tượng cư trú tại địa bàn huyện Ba Vì 4,3 lần (95% CI: 2,82-6,63; p < 0,05). Nhóm phụ nữ cho rằng việc tiêm phòng là rất cần thiết/cần thiết sẽ có khả năng tiêm vắc xin cao hơn gấp 2,75 lần so với nhóm cho rằng việc tiêm phòng bình thường/không cần thiết (95% CI: 1,38-5,49; p < 0,05). Không có mối liên quan giữa nhóm tuổi, trình độ văn hóa, thu nhập, kiến thức về bệnh cúm với thực trạng tiêm vắc xin cúm trước khi mang thai (p>0,05).
Summary:
A cross-sectional study was applied in four communes in Dong Da and Ba Vi Districts, Vietnam. A total of 807 pregnant women and women with children under 12 months of age was recruited. Structured questionnaire using faceto- face interview was employed. The aim of this study is to identify the prevalence of seasonal influenza vaccination and its association in 2016. The results show that the rate of women of childbearing age in Dong Da and Ba Vi districts has ever been influenza vaccinated was low (20.68%), with the rate in Ba Vi district (9.64 %) was about one third compared to Dong Da district (32.27%). The reason for not vaccinating against influenza was because the respondents did not know about flu vaccination (27.6% of women in Dong Da district and 30.1% of women in Ba Vi district), and did not know where to vaccinate against influenza (38.5% of women in Ba Vi district). Resident groups in Dong Da district were 4.3 times higher likely to vaccinate against pre-term influenza vaccination more than those who resided in Ba Vi district (95% CI: 2.82-6, 63). Women who found the necessary vaccination / in need of vaccination were 2.75 times more likely to be vaccinated than those without (95% CI: 1.38-5.49) . There is no significant correlation between age group, education level, income, knowledge of influenza with the prevalence of influenza vaccination prior to pregnancy (p> 0.05).
Từ khóa:
Tiêm vắc xin cúm mùa, nữ tuổi sinh đẻ, Hà Nội
Keywords:
Rubella vaccination, women childbearing age, Hanoi.
File nội dung:
o1801109.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Chúc mừng năm mới
Tạp chí Y học Dự phòng xin kính chúc Quý độc giả, Tác giả, các Chuyên gia bình quyệt và Ban Biên tập một năm mới Kỷ Hợi 2019 DỒI DÀO SỨC KHỎE, AN KHANG VÀ THỊNH VƯỢNG
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log