Thứ sáu, 16/11/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 87
Tập 28, số 1 2018

Tỷ lệ nhiễm, đặc điểm của các chủng Salmonella phân lập từ mẫu phân của nhân viên nuôi quân thuộc các đơn vị quân đội phía Bắc Việt Nam từ năm 2014- 2016

Prevalence and characterization of serovars Salmonella isolated from stool samples of food handlers in the Northern Vietnam, 2014- 2016
Tác giả: Trần Quang Thuyên, Lê Hữu Hiệp, Cao Thị Minh Ngọc
Tóm tắt:
Bệnh do nhiễm khuẩn Salmonella gây ra hiện vẫn là một vấn đề sức khỏe đối với cộng đồng. Người lành mang Salmonella đóng vai trò quan trọng đối với lây truyền bệnh. Từ năm 2014 - 2016, chúng tôi phân lập được 9 chủng Salmonella trong tổng số 970 mẫu phân của nhân viên nuôi quân. Mẫu phân được thu thập bằng tăm bông ngoáy hậu môn, các chủng Salmonella phân lập từ các mẫu phân được phân nhóm huyết thanh và xác định tính nhạy cảm với kháng sinh. Tỷ lệ nhiễm Salmonella ở nhân viên nuôi quân từ năm 2014 - 2016 lần lượt là 0,93%, 0,34% và 1,39%. Tất cả các chủng đều thuộc nhóm Salmonella không gây bệnh thương hàn (Non typhoidal Salmonella), trong đó nhóm huyết thanh C cao nhất chiếm 55,6%, tiếp theo là các nhóm B 22,2%; nhóm D và E đều có tỷ lệ 11,1%. Có 66,7% số chủng còn nhạy cảm với toàn bộ kháng sinh đem thử nghiệm và 33,3% số chủng kháng ít nhất một loại kháng sinh trong đó có 01 chủng thuộc nhóm B xuất hiện đa kháng thuốc. Nghiên cứu này nhằm chia sẻ thông tin về tỉ lệ người mang Salmonella không triệu chứng, đặc điểm nhóm huyết thanh và tính nhạy cảm kháng sinh của các chủng Salmonella phân lập trên người lành mang trùng.
Summary:
Salmonella infection remains a major public health concern. Chronic Salmonella carriers play an important role in the transmission of this disease. During 2014 - 2016, a total of 9 Salmonella isolates were identified from 970 stool samples of food handlers who worked in the military cookhouse. The stool was collected by rectal swab method. Serological identification and antimicrobial susceptibility testing were performed on the isolated organisms. Prevalence of Salmonella in the samples in 2014, 2015, 2016 were 0,93%, 0,34%, 1,39% respectively. All of isolates were Non-typhoidal Salmonella, including 55,6 % serogroup C, 22,2%, serogroup B and 11,1% for each serogroup D and E. The antimicrobial susceptibility testing showed that 66,7% (6/9) was pansusceptible. Resistance to at least one antimicrobial was found in 33,3% (3/9) of the isolates including one multidrug-resistant Salmonella serogroup B (resistant to Ampicillin, Chloramphenicol, Trimethoprim–Sulfamethoxazole). The result of this study is sharing of information about the prevalence and some important characterization of Salmonella isolated from asymptomatic that to help to propose the effectiveness of control programs.
Từ khóa:
Salmonella, tính nhạy cảm kháng sinh, người lành mang trùng, nhân viên nuôi quân
Keywords:
Salmonella, Asymptomatics, Food handle, Antimicrobial sensitivity
File nội dung:
o180187.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log