Thứ sáu, 16/11/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 45
Tập 28, số 1 2018

Vi khuẩn Gram âm mang gen mã hoá enzyme carbapenemase phân lập tại bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong giai đoạn từ 2014 đến 2015

The spread of Gram-negative bacteria carrying carbapenemase genes isolated in 108 Military Central Hospital between 2014 and 2015
Tác giả: Trần Diệu Linh, Nguyễn Thị Kim Phương, Phạm Duy Thái, Nguyễn Thanh Thuỷ, Đặng Đức Anh, Trần Như Dương, Phạm Văn Ty, Phan Quốc Hoàn, Lê Văn Hưng, Trần Huy Hoàng
Tóm tắt:
Hiện nay ở Việt Nam vi khuẩn Gram âm kháng lại kháng sinh nhóm carbapenem đang gia tăng nhanh chóng trong các bệnh viện. Trong nghiên cứu này, 264 chủng vi khuẩn kháng carbapenem được phân lập tại bệnh viện TƯQĐ 108 từ 2014 đến 2015 bao gồm K. pneumoniae (120 chủng), E. coli (86 chủng) và A. baumannii (58 chủng) được kiểm tra sự có mặt của các gen mã hoá carbapenamase phổ biến và các đặc điểm phân tử. Kết quả cho thấy: 127 chủng (48,11%) dương tính với các gen kháng carbapenem trong đó gen NDM chiếm tỉ lệ cao nhất (n=79; 29,92%); OXA-23 (n=34;12,88%), các gen khác chiếm tỷ lệ thấp hơn bao gồm OXA-58 (n=12; 4,55%), KPC (n=8; 3,03%) và OXA-48 (n=3; 1,14%). Các plasmid mang gen KPC và OXA-48 ở các chủng khác nhau đều có kích thước tương đương, xấp xỉ 55 kb và 60 kb. Trong khi đó plasmid mang gen NDM-1 có sự đa dạng về kích thước: 45 kb, 55 kb, 60 kb, 70 kb, 105 kb và 170 kb. Phân tích mối liên hệ về kiểu gen của các chủng E. coli cho thấy có sự lan truyền của vi khuẩn từ năm này sang năm khác giữa các khoa khác nhau trong bệnh viện. Thêm vào đó, sự tương đồng cao của các chủng K. pneumoniae phân lập cùng thời điểm cho thấy sự tồn tại nhiễm khuẩn chéo giữa các bệnh nhân điều trị tại cùng 1 khoa.
Summary:
In Vietnam, Gram-negative bacteria resistant to carbapenem antibiotics have been rapidly increasing in hospitals. In this study, 264 strains of carbapenem-resistant bacteria isolated in 108 Military Central Hospital between 2014 and 2015 including K. pneumoniae (120 isolates), E. coli (86 isolates) and A. baumannii (58 isolates) were screened for the presence of common carbapenamase genes and molecular characteristics. Results revealed that 127 strains (48.11%) were positive for carbapenemase genes in which the NDM gene was the most abundant (n = 79; 29.92%); OXA-23 (n = 34; 12.88%); other genes were significantly lower than those including OXA- 58 (n = 12; 4.55%), KPC (n = 8; 3.03%) and OXA-48 (n = 3; 1.14%). The plasmids habouring the KPC and OXA-48 genes in different strains were all about the same size, approximately 55 kb and 60 kb, respectively whereas plasmids bearing the NDM-1 gene had a variety of plasmid sizes: 45 kb, 55 kb, 60 kb, 70 kb, 105 kb and 170 kb. An analysis of the genotypic clonality of E. coli strains showed the year to year spread of this bacteria among different departments in the hospital. In addition, K. pneumoniae strains isolated at the same time belonged to a single PFGE cluster, suggesting the cross-contamination of resistant strains among patients in one department
Từ khóa:
Vi khuẩn Gram âm, Enzyme carbapenemase, kiểu gen PFGE, plasmid mang gen mã hoá carbapenemase
Keywords:
Gram-negative bacteria, Carbapenemase, PFGE patterns, plasmids habouring carbapenemase genes
File nội dung:
o180145.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log