Thứ hai, 20/05/2019
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 139
Tập 28, số 2 2018

Chất lượng cuộc sống và một số yếu tố liên quan trên nhóm bệnh nhân điều trị methadone tại Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội năm 2017

Factors associated with quality of life among methadone maintenance patients in Hanoi Preventive medicine center in 2017
Tác giả: Nguyễn Hữu Tiến, Vũ Thị Huyền Trang, Khổng Thị Thái, Quách Duy Quyết, Vũ Danh Phúc, Trần Quốc Tuấn
Tóm tắt:
Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone là phương pháp hiệu quả trong cải thiện chất lượng cuộc sống của người nghiện ma túy. Nghiên cứu nhằm mô tả chất lượng cuộc sống và một số yếu tố liên quan trên 205 bệnh nhân đang điều trị methadone tại Phòng khám chuyên khoa HIV/AIDS và điều trị nghiện chất, Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội năm 2017. Thiết kế nghiên cứu cắt ngang, sử dụng bộ công cụ WHOQOL-BREF. Kết quả cho thấy, điểm chất lượng cuộc sống cao nhất mặt thể chất (70,2 ± 9,63), thấp nhất mặt xã hội (62,9 ± 1,07). Chất lượng cuộc sống mặt tinh thần cao hơn ở bệnh nhân sống cùng người thân/ bạn tình (p<0,01) và có việc làm (p<0,05). Thời gian điều trị methadone dài hơn giúp bệnh nhân cải thiện chất lượng cuộc sống mặt tinh thần, xã hội, môi trường (p<0,05). Ngược lại, bệnh nhân nhiễm HIV có chất lượng cuộc sống mặt xã hội thấp hơn (p<0,05). Điểm chất lượng cuộc sống mặt tinh thần, xã hội thấp hơn ở nhóm bệnh nhân có kết quả xét nghiệm nước tiểu dương tính từ 2 lần trở lên trong giai đoạn duy trì. Cần tăng cường cung cấp thông tin về tuân thủ điều trị và tư vấn bệnh nhân không sử dụng chất gây nghiện trong giai đoạn duy trì để nâng cao chất lượng cuộc sống.
Summary:
Methadone Maintenance Treatment (MMT) has been identified the most effective way to improve quality of life (QOL) with substance abused patients. The study has described QOL score and identify factors associated with QOL among 205 patients in speciality HIV/ AIDS clinic & substance abuse treatment, Hanoi preventive medicine center in 2017. A cross-sectional study and the World Health Organization Quality of Life (WHOQOL)- BREF was conducted. Results showed that, patients with the highest physical score of QOL (70.2 ± 9.63) gave the lowest social score of QOL aspects (62.9 ± 1.07). Psychological score of QOL was higher among patients living with relatives or partners (p<0,01) and with jobs (p<0,05). The longer the MMT duration, the better the quality of life in physical, social and environmental settings (p<0,05). On the other hand, patients with HIV had a lower social score of QOL (p<0,05). Psychological and social score were also lower in patients with positive urine test result of 2 or more. There should be increased information on treatment adherence for patients to improve quality of life.
Từ khóa:
Chất lượng cuộc sống, điều trị methadone, Hà Nội
Keywords:
quality of life, methadone maintenance treatment, Hanoi
File nội dung:
o1802139.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Chúc mừng năm mới
Tạp chí Y học Dự phòng xin kính chúc Quý độc giả, Tác giả, các Chuyên gia bình quyệt và Ban Biên tập một năm mới Kỷ Hợi 2019 DỒI DÀO SỨC KHỎE, AN KHANG VÀ THỊNH VƯỢNG
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log