Thứ hai, 20/05/2019
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 9
Tập 28, số 2 2018

Đo lường gánh nặng bệnh tật toàn cầu: Sự phát triển từ năm 1991 đến nay

Measuring global burden of disease: Review of evolution from 1991 to date
Tác giả: Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Trang Nhung, Nguyễn Thanh Hương
Tóm tắt:
Nhằm cung cấp cho người đọc hiểu biết sâu sắc hơn về đo lường gánh nặng bệnh tật toàn cầu, bài báo này được thực hiện nhằm tổng quan sự phát triển nghiên cứu gánh nặng bệnh tật toàn cầu từ năm 1991 đến nay. Để hoàn thành được bài báo tổng quan này, nhóm tác giả tiến hành tìm kiếm các tài liệu không giới hạn về thời gian và ngôn ngữ trên cơ sở dữ liệu bao gồm Pubmed và PROSPERO với các từ khóa cơ bản về gánh nặng bệnh tật; rà soát thủ công trên các website của các tổ chức có liên quan và sử dụng công cụ tìm kiếm google scholar. Kết quả tổng quan về sự phát triển của nghiên cứu gánh nặng bệnh tật toàn cầu (GBD) được tóm tắt theo ba nhóm (1) sự cải thiện về quy mô nghiên cứu trên toàn cầu; (2) sự phát triển về phương pháp và công cụ sử dụng trong ước tính gánh nặng bệnh tật và (3) sự tăng cường phổ biến kết quả và sử dụng bằng chứng hỗ trợ cho hoạch định chính sách. Mặc dù đã chứng minh được tầm ảnh hưởng quan trọng của mình với vai trò dẫn đầu trong việc thực nghiên cứu cứu gánh nặng bệnh tật trên toàn thế giới, nghiên cứu GBD vẫn còn nhiều thách thức cần phải vượt qua trong thời gian tới
Summary:
In order to provide readers with a deeper understanding of the measurement of global burden of disease, this review is designed to demonstrate the development of a global burden of disease study from 1991 to present. In order to complete this review, the authors conducted a systematic search for unrestricted time and language literatures on a database that included PubMed and PROSPERO with basic terms on the burden of diseases and manual search from websites of relevant organizations and use of google scholar engine. The results are summarized into three categories including (1) improvements in the scale and scope; (2) the development of methods and tools used in estimating the burden of disease and (3) the enhancement of dissemination of results and the use of evidence in policy-making process. Since 1991, the GBD study is demonstrating its significant influence in calculating the burden of disease worldwide. However, the GBD study still has many challenges to overcome in the future.
Từ khóa:
Nghiên cứu gánh nặng bệnh tật toàn cầu, GBD, IHME, DALY
Keywords:
Global Burden of Disease study, GBD, IHME, DALY
File nội dung:
r180209.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Chúc mừng năm mới
Tạp chí Y học Dự phòng xin kính chúc Quý độc giả, Tác giả, các Chuyên gia bình quyệt và Ban Biên tập một năm mới Kỷ Hợi 2019 DỒI DÀO SỨC KHỎE, AN KHANG VÀ THỊNH VƯỢNG
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log