Thứ hai, 20/05/2019
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 38
Tập 28, số 2 2018

Hiệu quả một số biện pháp can thiệp phòng chống bệnh ấu trùng giun đũa chó tại huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Effectiveness of some intervention measures for toxocariasis control in Mo Duc district, Quang Ngai province
Tác giả: Bùi Văn Tuấn, Nguyễn Văn Chương, Lý Chanh Ty, Vũ Sinh Nam
Tóm tắt:
Nghiên cứu can thiệp cộng đồng có đối chứng phòng chống bệnh ấu trùng giun đũa chó tại huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi với các biện pháp gồm: điều trị ca bệnh; truyền thông giáo dục; nâng cao năng lực cán bộ, huy động các ban ngành liên quan tham gia và tẩy giun cho chó. Kết quả cho thấy: kiến thức, thái độ và thực hành phòng chống bệnh ấu trùng giun đũa chó của người dân tại xã can thiệp được nâng cao so với trước can thiệp. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa xã can thiệp và xã đối chứng. Tỷ lệ nhiễm giun đũa ở chó sau can thiệp giảm 78,4% (p < 0,01). Nhiễm trứng giun đũa ở đất giảm từ 29,5% xuống còn 9,0% (p < 0,01) và ở rau cũng giảm từ 7,0% xuống còn 2,0% (p < 0,05). Tỷ lệ huyết thanh dương tính giun đũa chó tại xã can thiệp giảm từ 17,9% xuống còn 9,9% (p < 0,01) và tại xã đối chứng giảm từ 16,7% xuống còn 14,7% (p > 0,05), hiệu quả can thiệp phòng chống đạt 31,7%. Tỷ lệ bệnh ấu trùng giun đũa chó tại xã can thiệp giảm từ 9,2% xuống còn 5,3% (p < 0,01) và tại xã đối chứng giảm từ 8,9% xuống còn 8,2% (p > 0,05), hiệu quả can thiệp phòng chống đạt 34%. Qua kết quả cho thấy phối hợp các biện pháp can thiệp đã phát huy được hiệu quả.
Summary:
With the community-based controlled intervention study design, we implemented four intervention measures for toxocariasis control, including case treatment, health education, capacity building for local health staff, involvement of related sectors, and deworming activities. The results indicated that: The knowledge, attitude, and practice in toxocariasis control of the people living in the intervention commune significant improved compared with pre-intervention stage, and with the non-intervention commune (control commune) as well. Meanwhile, reduced indicators in the intervention commune following the intervention were characterized by lower dog’s infection rate 78.4% (p<0.01), decreased egg infection rates in soil and in vegetable from 29.5% to 9.0% (p<0.01) and from 7.0% to 2.0% (p<0.05), respectively. The seropositive rate in the intervention commune was significantly lower than before intervention (reduced from 17.9% to 9.9%, p<0,01), but no significant reduction was found in the control commune (from 16.7% to 14.7%, p>0,05); and the effective rate of the control measures reached 31.7%. Similarly, significant reduction in the toxocara infection rate was found in the intervention commune (down to 5.3% from 9.2%, p < 0,01), yet in the control commune (from 8.9% to 8.2% (p > 0,05); and the effective rate of control measures reached 34%. The results showed once interconnected, the intervention measures brought significant effectiveness in controlling toxocariasis.
Từ khóa:
Bệnh ấu trùng giun đũa chó, can thiệp, Mộ Đức, Quảng Ngãi
Keywords:
Toxocariasis, intervention, Mo Duc district, Quang Ngai province
File nội dung:
o180238.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Chúc mừng năm mới
Tạp chí Y học Dự phòng xin kính chúc Quý độc giả, Tác giả, các Chuyên gia bình quyệt và Ban Biên tập một năm mới Kỷ Hợi 2019 DỒI DÀO SỨC KHỎE, AN KHANG VÀ THỊNH VƯỢNG
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log