Thứ hai, 20/05/2019
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 124
Tập 28, số 2 2018

Tính sẵn có của các dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh tại các trạm y tế thuộc tỉnh Hòa Bình năm 2017

Availability of maternal and newborn healthcare services at the commune health centres at the Hoa Binh province in 2017
Tác giả: Nguyễn Thị Hoài Thu, Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Hoàng Long
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang thực hiện tại 58 trạm y tế xã thuộc Thành phố Hòa Bình, huyện Lương Sơn và huyện Mai Châu tỉnh Hòa Bình từ 12/2016 đến 6/2017. Đối tượng nghiên cứu là các trạm trưởng trạm y tế xã, các trạm y tế xã và các báo cáo về thực trạng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ tại trạm y tế. Số liệu thu thập từ việc khảo sát và phỏng vấn trạm trưởng về các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ sơ sinh đang được cung cấp tại từng trạm y tế xã. Mục tiêu của nghiên cứu nhằm khảo sát tính sẵn có của các dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ tại các trạm y tế xã thuộc tỉnh Hòa Bình. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Trên 70% trạm y tế cung cấp các dịch vụ sản phụ khoa, ngoại trừ kỹ thuật bóc rau nhân tạo (43,1%), trong đó các trạm y tế huyện Mai Châu cung cấp nhiều dịch vụ hơn so với thành phố và Lương Sơn. Một số dịch vụ có tỉ lệ trạm y tế có khả năng cung cấp tương đối thấp bao gồm: nạo hút thai (58,6%), đỡ đẻ có can thiệp (5,3%), phẫu thuật thủ thuật sản phụ khoa (22,4%), chẩn đoán siêu âm (13,8%). Trên 80% các TYT cung cấp dịch vụ khám sơ sinh, chăm sóc rốn sơ sinh và tắm sơ sinh. Tỷ lệ TYT đặt sonde hậu môn sơ sinh và cố định tạm thời gãy xương sơ sinh là thấp nhất.
Summary:
A cross-sectional study was conducted at 58 commune health centres (CHC) of Hoa Binh mucipipal, Luong Son and Mai Chau districts of Hoa Binh province from 12/2006 to 6/2007. Study participants were head of commune health centres, CHCs, and reports related to provision of maternal health at the CHCs. Data was collected by surveying and interviewing the head of commune health centres about maternal health and newborn health services provided by CHCs. Objective of this study aimed to explore the availability of maternal and newborn healthcare services at the commune health centres of Hoa Binh province in. Results showed that: More than 70% of CHCs were able to provide maternal health services, except for manual removal of placenta was provided in only 43.1% CHCs. CHCs in Mai Chau district were able to provide more services compared to Hoa Binh municipal and Luong Son district. Several maternal health services that a low proportion of CHCs can provide are: implement abortion (58,6%), birth attending with intervention (5,3%), minor obstetrict operation (22,4%), ultrasound-based diagnosis (13,8%). Over 80% of CHCs were able to provide neonatal care, including caring for neonatal umbilical, baby showering. Two techniques of newborn care that could be performed by few CHCs were: to put anal sonde and fix temporary fractures.
Từ khóa:
Cung ứng dịch vụ, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trạm y tế xã, tỉnh Hòa Bình.
Keywords:
health service delivery, maternal healthcare, commune health centre, Hoa Binh province
File nội dung:
o1802124.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Chúc mừng năm mới
Tạp chí Y học Dự phòng xin kính chúc Quý độc giả, Tác giả, các Chuyên gia bình quyệt và Ban Biên tập một năm mới Kỷ Hợi 2019 DỒI DÀO SỨC KHỎE, AN KHANG VÀ THỊNH VƯỢNG
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log