Chủ nhật, 21/04/2019
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 110
Tập 28, số 4 2018

Đặc điểm cấu trúc cơ thể của học sinh 11-14 tuổi tại trường phổ thông dân tộc bán trú huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái, năm 2017

Characteristics of body composition of pupils 11-14 year old at ethnic minority boarding school in Van Yen district, Yen Bai province, 2017
Tác giả: Nguyễn Song Tú, Hoàng Văn Phương, Nguyễn Hồng Trường
Tóm tắt:
Nghiên cứu sự thay đổi thành phần cơ thể cùng với theo dõi sự tăng trưởng và phát triển hình dáng cơ thể trong giai đoạn vị thành niên hầu như chưa được thực hiện ở Việt Nam. Nghiên cứu mô tả cắt ngang tiến hành trên 1.298 học sinh 11-14 tuổi của các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, năm 2017 để mô tả đặc điểm cấu trúc cơ thể học sinh miền núi. Kết quả cho thấy, phần trăm mỡ (%BF) ở học sinh nữ tăng dần theo tuổi từ 16,6% lên tới 25,3%; trong khi nam không thay đổi trong khoảng 11,2%. Khối lượng mỡ (FM) ở học sinh tăng dần theo tuổi, nữ từ 5,1 kg lên 11,0 kg; nam từ 3,9 kg đến 5,2kg. Trung bình chỉ số FM và %BF khác biệt có ý nghĩa giữa các nhóm tuổi ở học sinh nữ (p<0,001). Chỉ số FM, %BF của ở học sinh nữ cao hơn so với nam (p<0,001). Khối lượng không mỡ (FFM) ở 2 giới tăng dần giữa các nhóm tuổi (p<0,001) và học sinh nam cao hơn có so với nữ (p<0,001). Chiều cao trung bình học sinh nam và nữ tăng dần theo lớp tuổi. Cần có thêm các nghiên cứu về đặc điểm cấu trúc cơ thể của học sinh theo các cấp để có những so sánh và đề xuất phù hợp góp phần nâng cao tầm vóc người Việt Nam.
Summary:
Research on body composition changes along with following of growth and body shape development during adolescence has almost not been done in Viet Nam. Cross-sectional study was conducted on 1,298 pupils 11-14 year old at ethnic minority boarding school in Van Yen district Yen Bai, 2017 to describe the body composition features of pupils in mountainous areas. Results showed that the total body fat percentage (% BF) in girls increased with age from 16.6% to 25.3%. Fat mass index (FM) among increased with age, girls from 5.1 kg to 11.0 kg and male from 3.9 kg to 5.2 kg. Mean of FM, % BF index was significantly different among the age groups in girl pupils (p <0.001). Mean of FM, % BF index in females was higher than that of males (p <0.001). Fat fee mass (FFM) increased gradually between age groups (p <0.001) and male puplis were higher than females (p <0.001). The mean height inmale pupils and female increased with age. Therefore, more research is needed on the body composition of pupils at all levels to make appropriate comparisons and suggestions that in order to improve stature of the Vietnamese.
Từ khóa:
học sinh, cấu trúc cơ thể, trung học cơ sở, vị thành niên, dinh dưỡng
Keywords:
pupil, body compositiion, secondary school, aldolescent, nutrition
File nội dung:
o1804110.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Chúc mừng năm mới
Tạp chí Y học Dự phòng xin kính chúc Quý độc giả, Tác giả, các Chuyên gia bình quyệt và Ban Biên tập một năm mới Kỷ Hợi 2019 DỒI DÀO SỨC KHỎE, AN KHANG VÀ THỊNH VƯỢNG
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log