Chủ nhật, 21/04/2019
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 19
Tập 28, số 4 2018

Đột biến gen embB gây kháng ethambutol ở vi khuẩn Mycobacterium tuberculosis tại Việt Nam

embB mutations associated with ethambutol resistance in Mycobacterium tuberculosis isolates in Vietnam
Tác giả: Nguyễn Quang Huy, Vũ Thị Thương, Khiếu Thị Thúy Ngọc, Nguyễn Văn Hưng, Anne-Laure Banuls, Nguyễn Thị Vân Anh
Tóm tắt:
Ethambutol (EMB) là một trong số thuốc chống lao hàng một đóng vai trò quan trọng trong điều trị bệnh lao. Nghiên cứu này nhằm xác định đột biến kháng EMB trên gen embB và mối liên quan với các dòng vi khuẩn Mycobacterium tuberculosis gây bệnh lao. Hai trăm sáu mươi chủng M. tuberculosis, trong đó có 100 chủng kháng EMB được lựa chọn để giải trình tự gen embB xác định đột biến kháng EMB. Phân tích trình embB tự cho thấy, 91% (91/100) chủng kháng EMB mang ít nhất 1 đột biến kháng EMB và chỉ có 1,3% (2/160) chủng nhạy EMB mang đột biến kháng. Đột biến thường gặp nhất được phát hiện ở codon embB306 (61%), tiếp theo là codon embB497 (14%) và embB406 (9%). Chẩn đoán phân tử dựa trên đột biến gen embB đạt độ nhạy 91% và độ đặc hiệu 98,7%. Đột biến trong vi khuẩn dòng Beijing và EAI đa dạng và tìm thấy cả ở trong và ngoài vùng nóng với tỷ lệ đột biến phổ biến nhất embB306 và embB497 cao hơn so với dòng Euro-American. Trong khi đột biến ở chủng dòng Euro-American chỉ tìm thấy trong vùng nóng với tỷ lệ đột biến embB406 cao hơn hai dòng kia. Việc phát hiện vi khuẩn lao kháng EMB có tần suất đột biến embB cao (91%) là cơ sở quan trọng để ứng dụng công nghệ DNA-chip microarray hoặc giải trình tự gen phát hiện nhanh M. tuberculosis kháng thuốc.
Summary:
Ethambutol (EMB), a first-line antituberculosis drug, plays a very important role in treatment of tuberculosis (TB). This study aimed to identify embB mutations associated with EMB resistance and their relation with Mycobacterium tuberculosis lineages. Two hundred sixty clinical M. tuberculosis isolates encompassing 100 EMB-resistant ones were selected for sequencing of the embB gene. Results showed that DNA sequencing of embB gene showed that, 91% (91/100) EMB-resistant isolates carried at least one mutation associated with EMB resistance and only 1.3% EMBsusceptible isolates having EMB-resistance mutation. The most common mutations were found at codon embB306 (61%), followed by codon embB497 (14%) and embB406 (9%). Overall, embB mutations based molecular diagnosis can have the sensitivity and specificity of 91% and 98.7%, respectively. Mutations in Beijing and EAI isolates were highly diverse and found both inside and outside hot spot region of embB gene, with the proportions of the most frequent mutations at codons embB306 and embB497 were higher compared to that of Euro-American isolates. Meanwhile, mutations in Euro-American isolates were only found in the hot spot region, and proportion of embB406 mutations was higher, compared with Beijing and EAI isolates. This study underlines a high proportion (90%) of M. tuberculosis carried embB mutations associated with EMB resistacance suggesting the potential application of modern molecular diagnostic technologies such as DNA chip microarray or targeted gene sequencing for rapid detection of drug-resistant strains towards personalized TB treatment strategy nationwide
Từ khóa:
Mycobacterium tuberculosis, đột biến gen embB, giải trình tự, ethambutol, lao đa kháng thuốc (MDR-TB).
Keywords:
Mycobacterium tuberculosis, embB mutations, sequencing, ethambutol, multidrug resistant tuberculosis (MDR-TB)
File nội dung:
o180419.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Chúc mừng năm mới
Tạp chí Y học Dự phòng xin kính chúc Quý độc giả, Tác giả, các Chuyên gia bình quyệt và Ban Biên tập một năm mới Kỷ Hợi 2019 DỒI DÀO SỨC KHỎE, AN KHANG VÀ THỊNH VƯỢNG
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log