Chủ nhật, 21/04/2019
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 118
Tập 28, số 4 2018

Khả năng duy trì hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe của các trạm y tế xã thuộc huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam sau can thiệp xây dựng phòng truyền thông giáo dục sức khỏe

Evaluating the sustainable ability about the health education and communication activities of Commune Health Centers in Binh Luc district, Ha Nam province after intervention about establishing health education department
Tác giả: Trần Thị Nga, Nguyễn Văn Hiến, Nguyễn Duy Luật
Tóm tắt:
Nghiên cứu can thiệp cộng đồng được thực hiện tại 19 trạm y tế xã của huyện Bình Lục tỉnh Hà Namvới mục tiêu đánh giá khả năng duy trì hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe của các trạm y tế xã sau hoạt động can thiệp xây dựng phòng Truyền thông giáo dục sức khỏe. So sánh kết quả tại hai thời điểm năm 2009 và năm 2016 cho thấy cán bộ của trạm y tế xã thường xuyên được đào tạo và tham gia thực hiện các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe (>90%); tất cả các trạm y tế xã vẫn duy trì tốt góc truyền thông giáo dục sức khỏe; trạm y tế xã được trang bị phương tiện và tài liệu truyền thông đầy đủ hơn năm 2009. Số lượt truyền thông gián tiếp và chủ đề truyền thông tăng lên (9,6; 30,1); số lượt tư vấn và số cán bộ y tế tư vấn cho người dân đều tăng so với năm 2009 (90,1; 212,2). Phòng truyền thông giáo dục sức khỏe định kỳ giám sát, đánh giá hoạt động tại các trạm y tế xã 1 tháng/lần.
Summary:
A quasi-experimental study was conducted at 19 Commune Health Centers (CHCs) in Binh Luc district, Ha Nam province. This study evaluated the sustainable ability about health education and communication activities of Commune Health Centers after intervention. Comparing the results in 2009 and 2016 showed that the percentage of CHC’s staff completed training courses and joined commucation activities reached over 90%; All of CHCs still maintained health education and communcation corners well; CHCs were equipped with more media and media materials in 2016 than in 2009. The number of indirect communications and communication topics increased (9.6 and 30.1). Moreover, the number of consultancy and the number of health staff who consulted for people increased, compared to 2009 (90.1 and 212.2). The health education and communication department monitored, evaluated the activities at CHCs once a month.
Từ khóa:
Truyền thông giáo dục sức khỏe, trạm y tế xã, duy trì.
Keywords:
Health education and communication, CHCs, sustainability
File nội dung:
o1804118.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Chúc mừng năm mới
Tạp chí Y học Dự phòng xin kính chúc Quý độc giả, Tác giả, các Chuyên gia bình quyệt và Ban Biên tập một năm mới Kỷ Hợi 2019 DỒI DÀO SỨC KHỎE, AN KHANG VÀ THỊNH VƯỢNG
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log