Chủ nhật, 21/04/2019
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 42
Tập 28, số 4 2018

Kiến thức, thực hành và một số yếu tố liên quan đến phòng bệnh tay chân miệng của người chăm sóc chính trẻ dưới 5 tuổi tại xã Ba Cụm Bắc, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa, năm 2018

Knowledge, practices and factors related to hand, foot and mouth diseases prevention of caregivers for children under five years of age in Ba Cum Bac commune, Khanh Son 42 district, Khanh Hoa province, 2018
Tác giả: Lê Thị Nhật Duyên, Lê Thị Thanh Hương, Nguyễn Thanh Hà
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang được tiến hành trong khoảng thời gian từ tháng 1/2018 đến tháng 6/2018 tại xã Ba Cụm Bắc, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa trên 360 người chăm sóc chính trẻ dưới 5 tuổi, có độ tuổi từ 18 - 60 tuổi. Nghiên cứu nhằm xác định kiến thức, thực hành và một số yếu tố liên quan đến thực hành phòng bệnh tay chân miệng của những người chăm sóc chính trẻ dưới 5 tuổi tại xã Ba Cụm Bắc, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 20,6% người chăm sóc chính trẻ dưới 5 tuổi có kiến thức chung về phòng bệnh tay chân miệng đạt và 21,4% người chăm sóc chính trẻ dưới 5 tuổi có thực hành chung về phòng bệnh tay chân miệng đạt. Nghiên cứu đã chỉ ra được mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa kiến thức, dân tộc, trình độ học vấn, nghề nghiệp, kinh tế hộ gia đình, số lượng nguồn thông tin về phòng bệnh tay chân miệng mà đối tượng nghiên cứu được tiếp cận với thực hành phòng bệnh tay chân miệng (p<0,001). Ngành Y tế cần tích cực đẩy mạnh hoạt động truyền thông, hướng dẫn phòng bệnh tay chân miệng để thay đổi kiến thức, thực hành của người chăm sóc chính trẻ để giúp người chăm sóc chính trẻ có nhận thức đầy đủ hơn, nâng cao thực hành phòng bệnh tay chân miệng.
Summary:
A cross sectional study was conducted 21,4% of them had reasonable practices on the prevention of the disease. The study also revealed some factors related to the prevention of the disease among theparticipants, which were their knowledge toward the prevention of the disease, their ethnic groups, educational levels, occupations, economical status, and their access to the information, education and communication on the prevention of hand, foot and mouth disease. The study recommended that the health sector should focus on providing information to help caregivers to acquire better knowledge, between January and June 2018 at Ba Cum Bac commune, Khanh Son district, Khanh Hoa province. Data was collected from 360 primary caregivers for children under five years old. All the participants were between 18 and 60 years old. The purposes of the study were to: (1) describe knowledge, practices of primary caregivers on the prevention of hand, foot and mouth diseases for children under five years of age, and (2) identify factors related to caregivers’ practices on the prevention of hand, foot and mouth disease for children under five years oldin Ba Cum Bac commune, Khanh Son district, Khanh Hoa province. The results showed that 20,6% of caregivers had properknowledge and practices on the prevention of this disease.
Từ khóa:
Bệnh tay chân miệng, kiến thức, thực hành, người chăm sóc chính
Keywords:
Hand, foot and mouth disease; knowledge; practices; caregivers
File nội dung:
o180442.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Chúc mừng năm mới
Tạp chí Y học Dự phòng xin kính chúc Quý độc giả, Tác giả, các Chuyên gia bình quyệt và Ban Biên tập một năm mới Kỷ Hợi 2019 DỒI DÀO SỨC KHỎE, AN KHANG VÀ THỊNH VƯỢNG
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log