Chủ nhật, 21/04/2019
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 101
Tập 28, số 4 2018

Kiến thức, thực hành về phòng chống ngộ độc thực phẩm và một số yếu tố liên quan của chủ cửa hàng ăn tại huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội năm 2018

Knowledge and practices in food poisoning prevention and related factors in Ung Hoa district, Hanoi, 2018
Tác giả: Nguyễn Tuấn Long, Lã Ngọc Quang, Nguyễn Nhật Cảm
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 165 chủ cửa hàng ăn trên địa bàn huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội năm 2018, nhằm mô tả về tỷ lệ kiến thức và thực hành đúng về phòng chống ngộ độc thực phẩm. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ đạt kiến thức chung của đối tượng nghiên cứu là 45,5% và tỷ lệ đạt thực hành chung của đối tượng nghiên cứu chỉ đạt 22,4%. Có mối liên quan giữa tuổi (OR = 2,52), trình độ học vấn (OR = 3,34), số năm trong nghề (OR = 2,65), thời gian bán hàng trong năm (OR = 8,22), sự quan tâm của chính quyền địa phương (OR = 14,8) với kiến thức và thực hành phòng chống ngộ độc thực phẩm của đối tượng nghiên cứu. Nghiên cứu cho thấy cần Cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát, kiên quyết xử lý vi phạm để nâng cao hơn kiến thức, thực hành về phòng chống ngộ độc thực phẩm của chủ cửa hàng ăn tại địa phương này.
Summary:
A cross-sectional study was conducted on . 165 restaurant owners in Ung Hoa district, in Hanoi city, in 2018, to describe the knowledge and practice of food poisoning prevention and related factors. The results showed that the rate of good knowledge on food poisoning prevention of the subjects was 45.5% and the rate of good practice on food poisoning prevention of the subjects was 22.4%. There were significant correlation between age (OR = 2.52), educational level (OR = 3.34), number of years in the profession (OR = 2.65), time of sale in the year (OR = 8.22), the concerning of local authorities (OR = 14.8) with the knowledge and practice of restaurant owners. It is necessary to strengthen the monitoring and supervision, handle violations from authority to improve knowledge and practice on the food poisoning prevention of restaurant owners
Từ khóa:
Ngộ độc thực phẩm, cửa hàng ăn, huyện Ứng Hòa
Keywords:
: food poisoning, food shop, Ung Hoa district.
File nội dung:
o1804101.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Chúc mừng năm mới
Tạp chí Y học Dự phòng xin kính chúc Quý độc giả, Tác giả, các Chuyên gia bình quyệt và Ban Biên tập một năm mới Kỷ Hợi 2019 DỒI DÀO SỨC KHỎE, AN KHANG VÀ THỊNH VƯỢNG
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log