Chủ nhật, 21/04/2019
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 35
Tập 28, số 4 2018

Kiến thức về tiêu chảy cấp của các bà mẹ có con tiêu chảy cấp điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2017

Knowledge about acute diarrhea of mothers who have children with acute diarrhea hospitalised at the National hospital of Pediatrics in 2017
Tác giả: Lưu Thị Mỹ Thục, Trương Thị Phượng, Phạm Thu Hiền
Tóm tắt:
Nghiên cứu cắt ngang được thực hiện nhằm mô tả kiến thức về bệnh tiêu chảy cấp của 300 bà mẹ có con dưới 5 tuổi mắc tiêu chảy cấp điều trị tại Bệnh Viện Nhi Trung ương từ tháng 6 đến tháng 10/2017. Kết quả cho thấy tỷ lệ bà mẹ biết về bệnh tiêu chảy cấp là 59,0%; 60,0-87,7% có thể nhận biết các dấu hiệu mất nước thông thường, nhưng chỉ có 15,7% có kiến thức tốt về bệnh; 74% có hiểu biết đúng về hậu quả của bệnh; 93% bà mẹ biết về Oresol (ORS) trong đó, trong đó 90% biết cho trẻ uống ORS đúng cách, và 74,7% có thể pha ORS đúng như hướng; tỷ lệ bà mẹ rửa tay bằng xà phòng sau khi tiếp xúc với phân của trẻ là 75%, nhưng chỉ có 26,7% cho trẻ uống vắc xin phòng vi rút Rota. Tình trạng thiếu kiến thức về tiêu chảy cấp trong nghiên cứu này có liên quan đến độ tuổi, trình độ học vấn và nghề nghiệp của mẹ. Do đó, công tác truyền thông nâng cao kiến thức cho bà mẹ về tiêu chảy cấp cần chú ý đến những đặc điểm này để có những chiến lược truyền thông phù hợp.
Summary:
A cross-sectional study was conducted at prepare ORS correctly; 75% washed their hands with soap after contacting children’s feces; and only 26.7% gave Rota vaccine to their children. The percentage of insufficient knowledge about acute diarrhea was higher among mother who were 35 years old or older, who had completed primary school only, and who were farmers or factory workers. Given the results of the present the Department of Gastroenterology in National Hospital of Pediatrics, between June to October 2017, to assess the knowledge about acute diarrhea of 300 mothers who had children under five years of age hospitalized for acute diarrhea at the hospital. As the results, 59,0% had correct understanding about acute diarrhea; 60.0-87.7% was able to recognise common signs of dehydration, but only 15.7% knew both common and severe signs of dehydration; 74% knew that the consequence of acute diarrhea can be very severe; 93% knew about Oresol (ORS), 90% knew how to use ORS to hydrate her child correctly, and 74.7% knew how to study, it is necessary to enhance maternal knowledge about acute diarrhea. Strategies for health communication should consider specific groups such as low level of education or other socio-economic conditions.
Từ khóa:
Kiến thức, tiêu chảy cấp, Oresol, Bệnh viện Nhi Trung ương.
Keywords:
knowledge, acute diarrhea, Oresol, National Hospital of Pediatrics
File nội dung:
o180435.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Chúc mừng năm mới
Tạp chí Y học Dự phòng xin kính chúc Quý độc giả, Tác giả, các Chuyên gia bình quyệt và Ban Biên tập một năm mới Kỷ Hợi 2019 DỒI DÀO SỨC KHỎE, AN KHANG VÀ THỊNH VƯỢNG
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log