Chủ nhật, 21/04/2019
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 151
Tập 28, số 4 2018

Thực trạng nhà tiêu hợp vệ sinh của người dân tộc Raglay và một số yếu tố liên quan tại huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận năm 2018

The situation of hygienic latrines of Raglay minority people and associated factors in Bac Ai district, Ninh Thuan province 2018
Tác giả: Lưu Văn Trị, Lê Thị Thanh Hương
Tóm tắt:
Nghiên cứu sử dụng phương pháp cắt ngang có phân tích, kết hợp với nghiên cứu định tính được tiến hành từ tháng 12/2017 đến tháng 6/2018 tại huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận với 190 chủ hộ gia đình người dân tộc Raglay. Phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống được áp dụng. Thông tin được thu thập thông qua phỏng vấn bằng bộ câu hỏi kết hợp quan sát, kiểm tra tình trạng vệ sinh nhà tiêu của những hộ gia đình tham gia nghiên cứu, bằng bảng kiểm quan sát tình trạng vệ sinh nhà tiêu hộ gia đình. Kết quả nghiên cứu cho thấy trong số 190 hộ gia đình tham gia nghiên cứu, tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu là 25,8%, tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh là 14,2%; trong đó đạt tiêu chuẩn vệ sinh về xây dựng là 16,3%, đạt tiêu chuẩn vệ sinh về sử dụng và bảo quản là 13,5%. Nghiên cứu cho thấy có một số yếu tố liên quan đến thực trạng nhà xây dựng, sử dụng và bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh như: Kiến thức đạt về nhà tiêu hợp vệ sinh, tiếp cận với thông tin tuyên truyền về nhà tiêu, tiếp cận với dịch vụ cung ứng vật liệu tại địa phương, nhận được chính sách hỗ trợ xây nhà tiêu, có tập quán và quan điểm sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh.
Summary:
A cross sectional study was undertaken from December 2017 to June 2018 with a sample size of 190 households of Raglay minority people in Bac Ai district, Ninh Thuan province. The systematic randomized sample size selection was applied. Participants were interviewed with a structured questionnaire, and an observational checklist was use for observing latrines of the surveyed households. Results showed that among 190 households surveyed, there were only 25,8% owned latrines, and the percentage of hygienic latrines, accounted for 14.2%. There were 16.3% met the construction requirements, and 13.5% met requirements on usage and storage of hygienic latrines. Some associated factors related to the construction, usage and storage of hygienic latrines were participants’ knowledge on hygienic latrines, having access to information, education and communication on hygienic latrines, having access to construction materials services at the locality, having benefits from the local assistance policy for constructing latrines, and those who had appropriate customs and opinions on hygienic latrines.
Từ khóa:
Nhà tiêu, nhà tiêu hợp vệ sinh, yếu tố liên quan.
Keywords:
Latrines, hygienic latrines, associated factors
File nội dung:
o1804151.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Chúc mừng năm mới
Tạp chí Y học Dự phòng xin kính chúc Quý độc giả, Tác giả, các Chuyên gia bình quyệt và Ban Biên tập một năm mới Kỷ Hợi 2019 DỒI DÀO SỨC KHỎE, AN KHANG VÀ THỊNH VƯỢNG
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log