Thứ bảy, 22/02/2020
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 139
Tập 28, số 5 2018

Đặc điểm di truyền đoạn gen N của các vi rút dại lưu hành tại miền Bắc và miền Trung, Việt Nam, 2015-2016

Molecular characterization of partial nucleoprotein gene of rabies virus circulated in north and centre of Vietnam, 2015-2016
Tác giả: Nguyễn Vĩnh Đông, Ngô Châu Giang, Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Tuyết Thu, Nguyễn Thị Kiều Anh
Tóm tắt:
Các mẫu bệnh phẩm dịch não tủy và nước bọt của 30 bệnh nhân và mô não của 4 con chó nghi dại tại miền Bắc và miền Trung Việt Nam giai đoạn 2015-2016 được thu thập. Tổng số đã xác định 19 mẫu dương tính với vi rút dại và giải trình tự gen trực tiếp từ mẫu bệnh phẩm, phân tích đặc điểm phân tử vùng gen N (nucleoprotein). Kết quả phân tích cho thấy các mẫu vi rút dại này đều thuộc kiểu gen 1, chia 2 nhóm riêng biệt trên cây phát sinh loài. Nghiên cứu đã phân lập được 01 vi rút (H1020716) thuộc nhóm 2 trên cây phát sinh loài là nhóm các vi rút chỉ tìm thấy duy nhất ở miền Bắc Việt Nam và miền Nam Trung Quốc năm 2007. Các vi rút dại thuộc nhóm 1b, gồm các vi rút phân lập trên chó tại miền Nam và Tây Nguyên năm 2006-2009 và các vi rút được phát hiện trên các mẫu bệnh phẩm thu thập tại Quảng Nam và Quảng Ngãi. Các vi rút còn lại trong nghiên cứu thuộc nhóm 1a cùng với các vi rút phân lập trên chó và người đã lưu hành tại miền Bắc từ năm 2007. Xuất hiện các đa hình đơn nucleotide (nt) ở vị trí T146C, A148G, C313T, G358T, T367A, C424T, G442T, các đột biến này không gây biến đổi a xít amin (aa). Riêng đột biến (nt) A253G, A253T gây đột biến aa A84T/S. Các đột biến này chỉ thấy ở các chủng vi rút dại lưu hành tại miền nam và tây nguyên Việt Nam.
Summary:
Saliva and cerebrospinal fluid specimens of 30 patients and brain tissues of 4 rabies suspected dogs were collected in north and centre of Vietnam during 2015-2016. Then, we analyzed the molecular characterization of nucleoprotein of isolated rabies viruses (RABV) based on 19 positive specimens. Phylogenetic analysis showed that these rabies viruses (RABV) were confirmed as genotype 1 and classified into two distinct groups. In this study, 01 RABV (H1020716) belonged to group 2 on phylogenetic tree was uniquely detected in the north of Vietnam and the south of China (Guangxi and Nanning provinces) in 2007. Two RABV of sub-group in Quang Nam and Quang Ngai provinces stayed in 1b with those were isolated from dogs in south and central and highland regions in 2006-2009. The remain RABV in this study belonged to sub-group 1a with those were isolated in dogs and humans circulated in the North since 2007. The presence of single nucleotide (nt) polymorphisms at T146C, A148G, C313T G358T, T367A, C424T, G442T, these mutations do not cause amino acid (aa) mutation. Only mutations at nt A253G, A253T caused mutation of aa at A84T/S. These mutations were only found in rabies viruses circulating in the south and central Vietnam.
Từ khóa:
Vi rút dại, đột biến, gen N, RT-PCR, Việt Nam.
Keywords:
Rabies virus, mutation, N gene, RT – PCR, Vietnam.
File nội dung:
o1805139.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log