Thứ bảy, 22/02/2020
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 120
Tập 28, số 5 2018

Đặc điểm phân tử đoạn gen M của vi rút Hanta trên chuột tại một số điểm ở Hà Nội từ 2015 - 2017

Molecular characteristics of M gene fragment of hantavirus in rats collected at some sites in Hanoi, 2015 -2017
Tác giả: Bùi Thị Huyền My, Lê Thị Thanh Hải, Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Tuyết Thu, Nguyễn Vĩnh Đông, Ngô Châu Giang, Nguyễn Thị Kiều Anh
Tóm tắt:
Nghiên cứu nhằm mô tả đặc điểm nucleotide (Nt), axit amin (aa) và cây gia hệ dựa trên đoạn gen M kích thước 418bp (vị trí 1936-2353) của vi rút hanta lưu hành trên chuột tại một số điểm ở Hà Nội, năm 2015 – 2017. Tổng số 14/422 mẫu phổi chuột dương tính với vi rút hanta được tách chiết ARN và thực hiện kỹ thuật sequencing trực tiếp giải trình tự đoạn gen M. Phân tích đặc điểm Nt, aa và dựng cây gia hệ bằng các phần mềm tin sinh học Larsergene DNA Star - MeAlign và Mega 7.0. Kết quả cho thấy các chủng vi rút hanta trên chuột tại Hà Nội, năm 2015 – 2017 chia thành hai nhóm, nhóm 1 được tạo với các vi rút hanta khác lưu hành ở Việt Nam trước đó và các chủng Trung quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Singapore, trong khi đó nhóm 2 được tạo bởi các vi rút lưu hành tại Hà Nội và Trung Quốc. Xuất hiện các đột biến chỉ tìm thấy ở vi rút han ta lưu hành tại Hà Nội trong nghiên cứu này là A15P, W13L/G và E19K. Kết quả nghiên cứu gợi ý rằng vi rút hanta lưu hành tại Việt Nam và một số quốc gia lân cận có chung nguồn gốc, từ đó lan truyền và tạo thành các nhóm khác nhau, các cluster khác nhau. Có ít nhất 2 nhóm vi rút hanta lưu hành tại Hà Nội và có sự lây truyền vi rút hanta giữa Trung Quốc và Việt Nam (Hà Nội) hoặc ngược lại rồi từ đó tạo thành các cluster khác nhau.
Summary:
This study aimed to analize the characteristics of nucleotide (Nt), amino acid (aa) and phylogenetic tree based on the 418bp (Nt 1936 - 2353) of M gene of the hantaviruses circulating in rats at some sites in Hanoi, from 2015 – 2017. Out of 14/424 samples positive for Hanta virus were extracted RNA, then the nucleotide sequence of the viruses were obtained by derect sequencing. Larsergene DNA Star-MeAlign and Mega 7.0 bio-informatics softwares were used to analyze nucleotide, amino acid sequences and construction of phylogenetic tree. The results showed that the hantaviruses in Hanoi, from 2015 - 2017 divided into two groups, group 1 was created with other hantaviruses isolated in Vietnam in the previous period and the strains of China, Korea, Japan and Singapore, while group 2 was grouped with strains of virus isolated in Hanoi and China. Some dominent aa mutations found only in hantaviruses which were isolated in Hanoi were A15P, W13L/G and E19K. Research results suggested that the hantavirus strains circulating in Vietnam and some neighboring countries had a common origin, thereby spreading and forming different groups and clusters. At least 2 groups of hantaviruses are circulating in Hanoi. There was transmission of hantaviruses between China and Vietnam (Hanoi) or vice versa, then fluxing in different clusters
Từ khóa:
vi rút Hanta, gen M, chuột
Keywords:
M gene, hantavirus, rats
File nội dung:
o1805120.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log