Thứ bảy, 22/02/2020
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 157
Tập 28, số 5 2018

Đánh giá năng lực các phòng xét nghiệm sàng lọc HIV và các yếu tố ảnh hưởng tại thành phố Hà Nội năm 2018

Evaluation of the capacity of HIV screening laboratories and influencing factors in Hanoi in 2018
Tác giả: Trần Thị Bích Hậu, Nguyễn Thúy Quỳnh, Hồ Đăng Khoa, Đoàn Thị Dung, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thu Thuỷ
Tóm tắt:
Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang kết hợp phương pháp định lượng, định tính với mục tiêu đánh giá năng lực phòng xét nghiệm HIV và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Nghiên cứu chọn toàn bộ 61 phòng xét nghiệm sàng lọc HIV do ngành Y tế Hà Nội quản lý và phỏng vấn sâu lãnh đạo đơn vị, trưởng khoa xét nghiệm, cán bộ trực tiếp làm xét nghiệm HIV của 5 đơn vị Kết quả cho thấy: có 49,2% phòng xét nghiệm thuộc Trung tâm Y tế và 50,8% phòng xét nghiệm thuộc Bệnh viện; về nhân sự đạt loại tốt 96,7% đối với phòng xét nghiệm thuộc Bệnh viện và 93,5%phòng xét nghiệm thuộc Trung tâm Y tế; Cơ sở vật chất và an toàn phòng xét nghiệm 35,5% phòng xét nghiệm thuộc Bệnh viện và 36,7% phòng xét nghiệm thuộcTrung tâm đạt loại tốt; Tài liệu và hồ sơ quản lý phòng xét nghiệm 90,3% phòng xét nghiệm kể cả bệnh viện và Trung tâm Y tế đạt loại tốt; Trang thiết bị 34,4% tốt, 64% đạt và 1,6% không đạt. Về thực hiện xét nghiệm: 96,8% phòng xét nghiệm thuộc Bệnh viện và 100% phòng xét nghiệm thuộc trung tâm đạt loại tốt. Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực phòng xét nghiệm là năng lực cán bộ xét nghiệm, tuân thủ các quy định đối với phòng xét nghiệm và khó khăn về kinh phí.
Summary:
Cross-sectional study descriptive design utilized both qualitative and quantitative methods with the aim to assess the capacity of HIV testing laboratories and to identify the influencing factors that affect their laboratory capacity in Hanoi. The total of 61 labs were evaluated in Hanoi and indepth interviews for laboratory centre leaders, heads of labs, and HIV testing staff. Results showed that 49.2% of labs in the district medical centers and 50.8% in the district hospital recruited in the research; 96.7% for hospital staff and 93.5% for labs in the local medical center had the standard lever of Ministry of Health in lab areas; Material facilities and laboratory safety 35.5% hospital-based labs and 36.7% centre-based labs were classified as “good”; 90.3% lab records including both hospitals and health centers were “good”; Equipment was 34.4% “good” and 1.6% “failure”. About test performance: 96.8% hospital-based labs and 100% center-based labs were“good”. Factors affecting the labs capacity were the capacity of the test takers, professional qualifications, and financial constraints.
Từ khóa:
Năng lực xét nghiệm, xét nghiệm HIV, đánh giá xét nghiệm, Hà Nội
Keywords:
lab capacity, HIV testing, lab assessment, Hanoi
File nội dung:
o1805157.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log