Thứ bảy, 22/02/2020
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 188
Tập 28, số 5 2018

Khả năng ăn bọ gậy sốt xuất huyết Dengue của một số loài cá tại Hà Nội, năm 2017

Evaluation of predator capacity of some fish species to Dengue vector larvae in Hanoi, 2017
Tác giả: Nguyễn Tiến Đạt, Khổng Minh Tuấn, Hà Tấn Dũng, Phạm Anh Tuấn, Phạm Quỳnh Mai
Tóm tắt:
Nghiên cứu khả năng ăn bọ gậy của một số loài cá trong điều kiện phòng thí nghiệm nhằm cung cấp cơ sở khoa học việc lựa chọn các loài cá ăn bọ gậy sốt xuất huyết Dengue phù hợp với các loại dụng cụ chứa nước tại Hà Nội. Sử dụng nghiên cứu thực nghiệm sinh thái học cá thể. Kết quả cho thấy khả năng ăn bọ gậy Aedes (con/ngày) của 6 loài cá trong đó cá vàng ăn nhiều nhất: cá vàng (2.783 ± 44), cá rô phi (2.396 ± 32), cá rô đồng (1.796 ± 33), cá chọi (454 ± 89), cá kiếm (314 ± 31), cá bảy màu (73 ± 36). Phân tích theo trọng lượng cơ thể cá (bọ gậy/gram/ngày): cá vàng (301 ± 10), cá chọi (243 ± 6), cá rô phi (190 ± 16), cá bảy màu (125 ± 9), cá kiếm (73 ± 8), cá rô đồng (65 ± 3). Phân tích khả năng ăn bọ gậy theo chiều dài cơ thể cá (bọ gậy/mm/ngày): cá vàng (47 ± 3), cá rô phi (19 ± 1), cá chọi (10 ± 1), cá rô đồng (3 ± 1), cá kiếm (2 ± 1), cá bảy màu (2 ± 1). Số bọ gậy cá ăn có xu hướng giảm dần sau ngày thứ nhất đến ngày thứ 6,7 có xu hướng tăng lên.
Summary:
Studies on the ability to control mosquito larvae of fish were conducted in the laboratory. The method used was empirical study for individual ecological. Results on mosquito larvae consumption of fish species (larva/day): goldfish (2.783 ± 44), tilapia (2.396 ± 33), climbing perch (1.796 ± 32), betta fish 454 ± 89), red swordtail (314 ± 31), guppy fish (73 ± 36). Results on mosquito larvae consumption of fish species (larva/gram/day): goldfish (301 ± 10), betta fish (243 ± 6), tilapia (190 ± 16), guppy fish (125 ± 9), red swordtail (73 ± 8), climbing perch (65 ± 3). Results on mosquito larvae consumption of fish species (larva/ mm/day): goldfish (47 ± 3), tilapia (19 ± 1), betta fish (10 ± 1), climbing perch (3 ± 1), red swordtail (2 ± 1), guppy fish (2 ± 1). Fish species that eat mosquito larvae in the early days consume a lot and gradually decrease to the middle of the experiment. The last two days of the experiment increased.
Từ khóa:
Cá ăn bọ gậy, sốt xuất huyết Dengue, bệnh do muỗi truyền, Hà Nội
Keywords:
Mosquitofish, Dengue Hemorrhagic Fever, Mosquito-borne Diseases, Hanoi
File nội dung:
o1805188.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log