Thứ bảy, 22/02/2020
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 151
Tập 28, số 5 2018

Kiến thức về phòng lây nhiễm HIV của người dân từ 15 đến 49 tuổi và một số yếu tố liên quan tại Hà Nội năm 2017

Knowledge of people aged from 15 to 49 about HIV prevention and associated factors in Hanoi, 2017
Tác giả: Tạ Thị Hồng Hạnh, Khổng Thị Thái, Nguyễn Hà Thành, Hoàng Đức Hạnh, Lã Thị Lan
Tóm tắt:
Nghiên cứu được thực hiện nhằm mô tả kiến thức về phòng lây nhiễm HIV và một số yếu tố liên quan đến kiến thức phòng lây nhiễm HIV của người dân từ 15 đến 49 tuổi tại thành phố Hà Nội năm 2017. Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang, phỏng vấn bằng bảng hỏi cấu trúc từ tháng 07 năm 2017 đến tháng 12 năm 2017 trên tổng số 2400 người dân từ 15 đến 49 tuổi đang sinh sống tại Hà Nội. Chọn mẫu bằng phương pháp chọn mẫu xác suất tỷ lệ (PPS) với 60 cụm (27 cụm nội thành, 33 cụm ngoại thành). Tại mỗi cụm điều tra phỏng vấn 40 người. Kết quả nghiên cứu chỉ ra tỷ lệ người dân có kiến thức đúng về phòng lây nhiễm HIV là 47,9%. Phân tích các yếu tố liên quan đến kiến thức về phòng lây nhiễm HIV của người dân cho thấy các yếu tố nhóm tuổi, trình độ học vấn và vùng sinh sống liên quan có ý nghĩa thống kê đến kiến thức phòng lây nhiễm HIV của người dân từ 15 đến 49 tuổi (p < 0,001). Các kết quả chính nêu trên giúp các nhà quản lý, những người làm việc trong lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS đưa ra các mô hình, giải pháp phù hợp nhằm tăng tỷ lệ người dân trong độ tuổi 15 đến 49 tuổi hiểu biết đúng về cách phòng lây nhiễm HIV.
Summary:
The study was conducted to describe the Knowledge of people aged 15 to 49 about HIV prevention and associated factors in Hanoi, 2017. A cross sectional study design was employed, with structured interview between July and December, 2017 with 2400 people aged 15-49 living in Hanoi. Participants were selected using proportional probability sampling (PPS) with 60 clusters (27 urban clusters, 33 suburban clusters). In each cluster interviewed 40 people. Results show that the proportion of people with correct knowledge about HIV prevention is 47.9%. Analysis of factors related to knowledge on HIV prevention showed that age, education and living areas were significantly related to knowledge of people aged 15 to 49 (p <0.001). The main results above help managers and people working in the field of HIV / AIDS to develop appropriate models and solutions to increase the proportion of people aged from 15 to 49 who are properly informed how to prevent HIV infection
Từ khóa:
Phòng lây nhiễm HIV, người dân từ 15 đến 49 tuổi, Hà Nội
Keywords:
HIV prevention, people aged 15 to 49, Hanoi
File nội dung:
o1805151.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log