Thứ bảy, 22/02/2020
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 131
Tập 28, số 5 2018

Thực trạng nhân lực và nhu cầu đào tạo cán bộ thực hiện giám sát và phòng chống véc tơ tuyến quận, huyện, thị xã tại Hà Nội năm 2017

A study of the human resource and training needs for vector surveillance and prevention of district level in Hanoi, 2017
Tác giả: Trần Thị Hằng, Hà Tấn Dũng, Nguyễn Phương Huyền, Vũ Biển
Tóm tắt:
Nghiên cứu nhằm mô tả thực trạng nhân lực và nhu cầu đào tạo của cán bộ tham gia giám sát và phòng chống véc tơ tuyến quận/ huyện, Hà Nội năm 2017. Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang thực hiện trên 77 cán bộ trực tiếp thực hiện chuyên môn và lãnh đạo của 6 Trung tâm Y tế. Kết quả nghiên cứu cho thấy cơ cấu và chất lượng cán bộ vẫn còn bất cập: không có cán bộ chuyên về côn trùng (y sĩ, điều dưỡng chiếm (67,6%); đa số là cán bộ trẻ (tuổi trung bình 32,5). Thực trạng kiến thức, thực hành của nhiều cán bộ chưa đạt (45,5%; 19,5%), chủ yếu là cán bộ tham gia hoạt động giám sát và phòng chống véc tơ dưới 5 năm. 100% cán bộ được hỏi và lãnh đạo các Trung tâm Y tế đều nhận thấy cần phải đào tạo, củng cố và nâng cao chuyên môn về côn trùng. Chỉ có 29,9% cán bộ mong muốn tham gia các khóa đào tạo lâu dài, còn lại mong muốn tham gia các lớp ngắn hạn hoặc tại chỗ do phải kiêm nhiệm nhiều công tác khác và điều kiện gia đình nuôi con nhỏ.
Summary:
The study aims to describe the current status of human resources and training needs for vector surveillance and prevention of district levels in Hanoi, 2017. The cross-sectional study was implemented on 77 medical staff and representative leaders of six Health Centers. Research results show that the structure and quality of staff are inadequate: there are no insect specialists; the percentage of doctors and nurses occupies the majority (67.6%); Most are young (average age 32.5). The status of knowledge, attitude and practice of many staffs are not satisfactory (45.5%, 25% and 19.5%), mainly senior staff involved in vector monitoring and prevention of less than 5 years. 100% of interviewed staff and leaders of health centers have realized that they need to continue to train, strengthen and improve their insect expertise. The research also shows that only 29.9% of staffs wish to attend long-term training courses, the remains want to attend short-term training courses or on-site training due to other tasks and responsibilities.
Từ khóa:
Thực trạng, nhân lực, nhu cầu đào tạo, véc tơ, Hà Nội
Keywords:
human resource; Vector surveillance and control, Training needs, Hanoi
File nội dung:
o1805131.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log