Thứ bảy, 22/02/2020
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 71
Tập 28, số 5 2018

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến vệ sinh, chất lượng nước giếng khoan quy mô hộ gia đình tại huyện Ba Vì và Đông Anh, Hà Nội năm 2016

Current status and some related factors to sanitary and quality of household well water in Ba Vi and Dong Anh, Hanoi, 2016
Tác giả: Chử Thị Chung, Chu Anh Tú, Hoàng Đức Phúc, Nguyễn Thị Kiều Anh
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả thực trạng và một số yếu tố liên quan đến vệ sinh, chất lượng nước giếng khoan tại 126 hộ gia đình được chọn ngẫu nhiên từ 18 thôn, 6 xã thuộc huyện Ba Vì và Đông Anh. Sử dụng bảng kiểm và bộ câu hỏi phỏng vấn để thu thập các thông tin về sử dụng và bảo quản nguồn nước giếng khoan. Chất lượng nước được xét nghiệm các chỉ tiêu theo QCVN 02:2009/BYT, cột II. Kết quả cho thấy ô nhiễm tại vị trí khoan giếng và trong vòng 10 m tương ứng là 42,9% là 72%. Ngoài ra, tỷ lệ hộ gia đình vệ sinh dụng cụ chứa nước và vệ sinh dàn mưa/bình sục khí đạt yêu cầu tương ứng là 66,7% và 40%. Tỷ lệ hộ gia đình có chất lượng nước đạt quy chuẩn là 42,3%. Các chỉ tiêu chủ yếu không đạt là vi sinh và chỉ tiêu chỉ điểm sự ô nhiễm hữu cơ (pecmanganat). Các chỉ tiêu hóa học có tỷ lệ đạt ở mức cao từ 94,4 – 97,6%. Một số yếu tố liên quan đến chỉ tiêu vi sinh đạt quy chuẩn đã được xác định đó là chưa có nguy cơ gây ô nhiễm tại nơi khai thác nước (OR = 7,5; p < 0,05; CI: 1,7 - 9,4) và vệ sinh dụng cụ chứa nước (OR = 15,5; p < 0,05; CI: 2,2 - 18,5). Do vậy, cần thực hiện công tác tuyên truyền về ăn chín uống sôi, bảo vệ nguồn nước cũng như giám sát, hướng dẫn kĩ thuật cho người dân đảm bảo vệ sinh, chất lượng nguồn nước.
Summary:
A descriptive study on the current status and some factors related to sanitation and well water quality was carried out in 126 households which were randomly selected from 18 villages and 6 communes in Ba Vi and Dong Anh districts of Hanoi. The information of use and maintenance of well water were obtained by a check-list and structured-questionnaires. Water quality was tested according to standards of QCVN 02: 2009 / BYT, column II. The results showed that the pollution at well drilling site and in radius of 10 meter were 42.9% and 72%, respectively. In addition, the rate of households cleaned up water containers and raining/aerating facilities were 66.7% and 40%, respectively. The percentage of households with water quality reached the standards was 42.3%. Major criteria which did not met the standard requirements were microorganisms and indicator of organic pollution (permanganat indicator). From 94.4 to 97.6% of chemical criteria met the standard requirements. A number of factors related to microbiological criteria have been identified that were no risk of pollution at the site of water exploitation (OR = 7.5, p <0.05, CI: 1.7 - 9.4) and hygiene of water containers (OR = 15.5; p <0.05; CI: 2.2 - 18.5). Therefore, it is necessary to carry out propaganda on eating cooked food, drinking boiling water and protecting water resources as well as monitoring and technical guiding for citizens to preserve the hygiene and quality of water sources.
Từ khóa:
Nước giếng khoan, chất lượng nước, hộ gia đình, Ba Vì, Đông Anh
Keywords:
Well water, water quality, household, Ba Vi, Dong Anh
File nội dung:
o180571.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log