Thứ bảy, 22/02/2020
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 164
Tập 28, số 5 2018

Thực trạng vệ sinh, chất lượng nước mưa dùng trong sinh hoạt tại huyện Đan Phượng và Phúc Thọ, Hà Nội năm 2016

Current status of hygiene and quality of rainwater used for living in Dan Phuong and Phuc Tho districts, Hanoi, in 2016
Tác giả: Trần Văn An, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Danh Khôi, Nguyễn Thành Đông, Trần Khánh Chi, Nguyễn Thị Kiều Anh
Tóm tắt:
Nước mưa là một nguồn nước được sử dụng phổ biến cho sinh hoạt và ăn uống tại các khu vực nông thôn. Phương pháp thu và lưu trữ nước mưa rất đa dạng chủ yếu dựa theo kinh nghiệm của người dân. Nghiên cứu nhằm mô tả thực trạng vệ sinh, chất lượng nước mưa dùng cho sinh hoạt của các hộ dân trên địa bàn nghiên cứu. Khảo sát hệ thống thu giữ, bảo quản và chất lượng nước mưa trong bể lưu trữ của 35 hệ thống được chọn ngẫu nhiên tại hai huyện Đan Phượng và Phúc Thọ. Kết quả cho thấy chất lượng nước mưa đều đạt tiêu chuẩn so với QCVN 02:2009/BYT cột II về các chỉ tiêu màu sắc, mùi vị, độ đục, amoni, sắt tổng số, chỉ pecmanganat, asen. Chỉ có chỉ tiêu pH, Coliforms và E.coli không đạt quy chuẩn với tỷ lệ tương ứng là 75%; 20% và 17%. Chất lượng nước mưa có thể sử dụng cho mục đích ăn uống sinh hoạt, tuy nhiên cần truyền thông người dân cần thực hành ăn chín, uống sôi. Nghiên cứu đã đề xuất mô hình thu và lưu trữ nước mưa phù hợp với điều kiện nông thôn ngoại thành Hà Nội.
Summary:
Rainwater is a widely used for drinking and living in rural areas. Methods for harvest and storage of rainwater are very diverse, mainly based on the experience of the citizens. This study aimed to describe the status of sanitation and the quality of rainwater used for the daily life of households in the study area. A total of 35 systems for catchment and storage of rainwater in Dan Phuong and Phuc Tho districts were randomly selected in this study. Survey on hygiene and water quality were based on the standard of QCVN 02: 2009 / BYT, column II. The results showed that the quality of rainwater met the standard on criteria of color, taste, turbidity, ammonium, total iron, pecmanganate and arsenic. Only indicators of pH, Coliforms and E.Coli were not met the standard with a rate of 75%; 20% and 17%, respectively. In conlusion, the quality of rain-water can be used for living purposes, but it is necessary to communicate the citizens drink boiled water and eat cooked foods. The research has proposed a suitable model for rain-water collection and storage in rural area of Hanoi.
Từ khóa:
Nước mưa, nước sinh hoạt, nước ăn uống, Đan Phượng, Phúc Thọ.
Keywords:
rainwater, living water, drinking water, Dan Phuong, Phuc Tho
File nội dung:
o1805164.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log