Thứ bảy, 22/02/2020
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 27
Tập 28, số 5 2018

Tình hình hoạt động và trang thiết bị cung cấp cho đội chống dịch cơ động tuyến quận/huyện tại Hà Nội năm 2014

District rapid response team in Hanoi, 2014: Operation and equipment update
Tác giả: Nguyễn Phương Huyền, Hà Tấn Dũng, Đỗ Bá Hoàn, Vũ Hoàng Anh
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang về tình hình hoạt động và trang thiết bị cung cấp cho đội chống dịch cơ động tuyến quận huyện tại Hà Nội năm 2014. Đối tượng nghiên cứu gồm cán bộ đội chống dịch cơ động, sổ sách ghi chép về trang thiết bị, tình hình hoạt động của đội chống dịch cơ động tại 30 trung tâm y tế quận, huyện. Thời gian nghiên cứu từ 01/01/2014 đến 31/12/2014. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 30/30 quận huyện, thị xã có đội chống dịch cơ động, nhưng chỉ có 10/30 quận huyện, thị xã có thông tin đầy đủ về kết quả hoạt động, có sự khác nhau về tần suất tham gia điều tra, xử lý dịch bệnh của các thành viên đội chống dịch cơ động (kiểm định ANOVA, F=5,4, p<0,001). 100% các quận huyện có máy phun sương và phun tồn lưu, nhưng chưa đủ số lượng máy phun sương. Chưa có hướng dẫn về cơ số hóa chất, bảo hộ cá nhân dự trữ tại Trung tâm Y tế các quận, huyện. Kho bảo quản hóa chất chưa đảm bảo máy phun và hóa chất ở khu vực riêng. Đội chống dịch cơ động tại Hà Nội là lực lượng quan trọng cho phòng chống dịch, nhưng cơ số, trang thiết bị của các đội chưa được đầy đủ, hoạt động chưa có quy trình, hướng dẫn cụ thể.
Summary:
A cross-sectional study was carried out to describe the situation of operation and equipment provided for the district rapid response teams (RRT) in Hanoi, in 2014. The study subjects were RRT members, equipment supplied for RRTs and activities which were implemented by the RRTs in 30 district health centers. The study period was from January 1, 2014 to December 31, 2014. Research results showed that 30 out of 30 districts/ towns had RRTs, but only 10/30 districts had sufficient information on the results of RRT activities, there were differences in frequency of RRT members participated to activities of diseases surveillance and control (ANOVA test, F = 5.4, p <0.001). 100% of the districts were supplied ultra low volume (ULV) and residual sprayer machines. However, the quantity of ULV was not enough for requirement. In addition, there was no guideline on the need base of chemical, personal protection equipment (PPE) which need to be in stockpile in the district health centers. Concerning to the preservation, chemical and machines were not stored at separated areas. Inconclusion, the RRTs in Hanoi is an important force for prevention and control of communicable diseases, but the need base of chemical and equipment for those teams have not been supplied fully, as well as guidelines and procedures for operation of the teams have not been endorsed.
Từ khóa:
Đội chống dịch cơ động, kiểm soát bệnh tật, thành phố Hà Nội
Keywords:
Rapid responsive team, disease control, Hanoi city
File nội dung:
o180527.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log