Thứ năm, 12/12/2019
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 170
Tập 28, số 7 2018

Chẩn đoán trường hợp kết quả xét nghiệm HIV không xác định tại phòng thí nghiệm tham chiếu quốc gia HIV – Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương

Diagnosis of HIV Indeterminate Cases at the National Reference Laboratory for HIV – National Institute of Hygiene and Epidemiology
Tác giả: Ngô Thị Hồng Hạnh, Hoàng Thị Thanh Hà, Đỗ Xuân Toàn, Nguyễn Anh Tuấn, Phạm Hồng Thắng
Tóm tắt:
Kết quả không xác định (KXĐ) khi chẩn đoán HIV luôn là một thách thức. Nhằm cung cấp thông tin về phối hợp sử dụng các sinh phẩm xét nghiệm HIV và kinh nghiệm trong chẩn đoán các trường hợp KXĐ, Phòng thí nghiệm tham chiếu HIV quốc gia đã thực hiện nghiên cứu hồi cứu toàn bộ số liệu xét nghiệm trường hợp có kết quả KXĐ từ 2011-2015. Kết quả: số mẫu gửi về giảm từ 1564 xuống 873 mẫu trong giai đoạn 2011-2015. Tuy nhiên tỷ lệ các mẫu KXĐ có đồng dương tính với nhiều sinh phẩm mặc dù thấp nhưng có xu hướng tăng từ 0,06% (1 ca, năm 2011) lên cao nhất là 0,75% (6 ca, năm 2014) và giảm nhẹ xuống 0,57% (5 ca, năm 2015). Có 18 trường hợp KXĐ trong đó có tới 83,3% đồng dương tính với từ 3-5 sinh phẩm nhưng luôn có kết quả dương tính yếu với ít nhất 1 hoặc 2 sinh phẩm hoặc âm tính với sinh phẩm khác. Chỉ có 5/18 trường hợp được chẩn đoán âm tính số còn lại bị mất dấu. Kết luận: mặc dù tỷ lệ KXĐ thấp nhưng việc chẩn đoán các trường hợp này khó. Cần áp dụng đúng phương cách xét nghiệm được khuyến cáo, tuân thủ hướng dẫn quốc gia về xét nghiệm HIV, tư vấn kỹ để tìm hiểu rõ thông tin về yếu tố nguy cơ nhằm hạn chế chẩn đoán sai.
Summary:
Diagnosis of indeterminate HIV cases is always a challenge. Retrospective analysis the data of HIV testing results from 2011-2015 at the National Reference Laboratory for HIV to provide information on the use of HIV test combination and experience in diagnosing these cases. The results showed that the number of samples sent to the laboratory decreased from 1564 to 873 in the 2011-2015 period. However, the proportion of indeterminate case, event at a low level, increased from 0.06% (1 case, 2011) to the highest point at 0.75% (6 cases, 2014) and decreased slightly to 0.57% ( 5 cases, 2015). There were 18 indeterminate cases, of which 83.3% cases had reactive results with from 3-5 tests but always had weak positive results with at least 1 or 2 tests or no-reactive with other tests. Only 5/18 cases were diagnosed as negative and the remaining cases were lost follow up. Conclusion: although the number of indeterminate cases was low, the diagnosis of these cases was difficult. Proper applying of the recommended national HIV test algorithms, compliance with national guidelines for HIV testing, and providing good counselling to obtain information about patient’s risk factors will reduce the misdiagnosis.
Từ khóa:
Chẩn đoán HIV, tham chiếu quốc gia, xét nghiệm
Keywords:
HIV diagnosis; national reference; testing
File nội dung:
o1807170.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log