Thứ năm, 12/12/2019
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 56
Tập 28, số 7 2018

Đánh giá hoạt động thể lực của học sinh một số trường trung học cơ sở thành phố Huế năm 2017

Physical activity and some factors associated among students in secondary schools in Hue city, 2017
Tác giả: Nguyễn Minh Tú, Phạm Thị Kim Nhung
Tóm tắt:
Hoạt động thể lực thường xuyên không những có lợi ích cho sức khỏe mà còn giúp dự phòng các bệnh không lây nhiễm. Nghiên cứu mô tả cắt ngang thực hiện trên 613 học sinh trung học cơ sở thành phố Huế nhằm đánh giá hoạt động thể lực của học sinh và tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến hoạt động thể lực của học sinh. Kết quả cho thấy tỷ lệ học sinh có mức độ hoạt động thể lực phù hợp với khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới chiếm 68,2%, học sinh có mức độ hoạt động tĩnh tại phù hợp với khuyến cáo chiếm 18,8%. Các yếu tố liên quan đến hoạt động thể lực là học sinh được bố mẹ ủng hộ tham gia hoạt động thể lực (OR= 2,0; 95% CI: 1,2-3,3), phương tiện đi học là đi bộ, xe đạp (OR= 4,4; 95% CI: 2,9-6,7), học sinh nhận thức về tầm quan trọng của hoạt động thể lực (OR= 6,4; 95% CI: 1,9-20,1). Nghiên cứu cho thấy học sinh dành thời gian cho hoạt động tĩnh tại cao. Sự quan tâm của gia đình, phương tiện đi học, nhận thức về tầm quan trọng của hoạt động thể lực là những yếu tố có thể tác động nhằm nâng cao hoạt động thể lực.
Summary:
Regular physical activity not only gives benefits to health but also prevents and treats non-communicable diseases. A descriptive cross-sectional study was conducted on 613 secondary high school students in Hue City to assess physical activity of students and obtain factors related to physical activity of students. The results showed the prevalence of students had the physical activity level consistent with World Health Organization recommendations was 68.2%, the prevalence of students had the sedentary activity level consistent with recommendations was 18.8%. Factors related to physical activity of students were: students were encouraged to participate in physical activity by their parents (OR=2.0; 95%CI: 1.2-3.3), mean of transportation to school was bike and walk (OR= 4.4; 95%CI: 2.9-6.7), students were aware of the importance of physical activity (OR=6.4; 95%CI: 1.9-20.1). The results showed the sedentary activity time was high. The attention of family, the mean of transportation to school, the awareness of students about the importance of physical activity were factors that can impact to improve their physical activity.
Từ khóa:
Hoạt động thể lực, học sinh trung học cơ sở.
Keywords:
Physical activity, secondary high school students.
File nội dung:
o180756.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log