Thứ năm, 12/12/2019
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 105
Tập 28, số 7 2018

Một số đặc điểm sinh học phân tử của vi rút viêm não Nhật Bản tại tỉnh Bắc Giang, 2004-2017

Molecular characterization of Japanese encephalitis virus in Bacgiang province, 2004- 2017
Tác giả: Dương Thị Hiển, Đỗ Phương Loan,Bùi Minh Trang, Nguyễn Thành Luân, Phan Thị Ngà
Tóm tắt:
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học phân tử của vi rút viêm não Nhật Bản (VNNB) tại Bắc Giang 2004-2017 được thực hiện dựa trên mẫu bệnh phẩm dịch não tuỷ của bệnh nhân có hội chứng viêm não cấp được xác định là vi rút VNNB bằng kỹ thuật ELISA-NS1 phát hiện kháng nguyên VNNB và phân lập trên tế bào C6/36. Kết quả xác định được 1 chủng vi rút VNNB (04VN76 ) và 3 mẫu vi rút VNNB phát hiện từ dịch não tủy của bệnh nhân VNNB ( 07CSF215, 07CSF235 và 17CSF02). Kết quả giải trình tự nucleotide vùng gen E đã xác định chủng vi rút VNNB phân lập 2004 thuộc genotype III (GIII) và 3 mẫu vi rút VNNB phát hiện trong dịch não tủy của bệnh nhân VNNB 2007, 2017 thuộc genotype I (GI). Sự khác biệt trung bình về trình tự nucleotide giữa các chủng vi rút VNNB GIII ở Bắc Giang và các khu vực khác của Việt Nam là 2,5%. Sự khác biệt về trình tự nucleotide giữa các mẫu vi rút VNNB GI tại Bắc Giang với nhau, cũng như sự khác biệt giữa 3 mẫu vi rút này với các chủng vi rút VNNB GI khác tại Việt Nam và các chủng GI-b trong khu vực, với tỷ lệ khác biệt lần lượt là 2,6%-3,5%- 6,1%. Có 8 vị trí thay đổi acid amin với kiểu thay thế không bảo tồn khi so sánh trình tự acid amin của 3 mẫu vi rút VNNB tại Bắc Giang. Phân tích haloptype của ba mẫu vi rút tại 4 vị trí acid amin tương ứng là 123, 209, 227 và 408, cả ba mẫu vi rút đều có haloptype là NKSS.
Summary:
Molecular characterization of Japanese encephalitis (JE) virus in Bacgiang province, 2004-2017 was carried out based on analysis nucleotide sequence E gene from 01 JE virus strain (04VN76) and 03 cerebrospinal fluid specimens from patients with suspected Japanese encephalitis (JE) (07CSF215, 07CSF235 and 17CSF02). The resuls showed that, JE virus strains genotyped belonging to two lineages, genotype I (GI) and genotype III (GIII). JE virus strain isolated in 2004 was determined to be GIII. RNA samples of JE virus in JE patients 2007 and 2017 were determiend to be GI, subgroup GI-b. The average nucleotide difference between JE strain GIII in Bac Giang with other places in Vietnam to be 2.5%. The average nucleotide differences of 3 JE virus GI in Bac Giang province were 2.6%. The nucleotide sequences of JEV genotype I between Bac Giang, Vietnam and many Asian countries are lowly different geneous if we compare the isolated strains on the same genotype (3.5% and 6.1%). Comparison of amino acid sequences of 3 samples JEV in Bac Giang, there were 8 amino acid position changed. The characterization of all amino acide substitutions are non-conservation. The haloptype NKSS was identified in three viruses at the 4 amino acid sites 123, 209, 227 and 408 respectively.
Từ khóa:
Vi rút viêm não Nhật Bản, genotyp 1, Bắc Giang
Keywords:
Japanese encephalitis virus, genotype I, Bac Giang
File nội dung:
o1807105.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log