Thứ năm, 12/12/2019
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 126
Tập 28, số 7 2018

Sự biến đổi đặc điểm di truyền của vi rút Rota G2P[4] lưu hành tại một số tỉnh miền Bắc và miền Trung Việt Nam, 2012 – 2018

Genetic variation on VP7 and VP4 of G2P[4] rotaviruses in northern and central provinces, Vietnam, 2012-2018
Tác giả: Vũ Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Hiền Thanh, Futoshi Hasebe, Osamu Nakagomi, Trần Thị Nguyễn Hòa
Tóm tắt:
G2P[4] là một trong các kiểu gene chính của vi rút rota A gây bệnh ở người, chiếm 12% trong tổng số mẫu dương tính với vi rút rota tại Châu Á. Ở các nước sử dụng vaccine đơn giá G1P[8]-Rotarix, tỷ lệ lưu hành của G2P[4] tăng đột biến, tuy nhiên có nhiều tranh luận trái chiều lý giải mối liên quan này. Kết quả giám sát điểm vi rút rota tại miền Bắc và miền Trung Việt Nam cho thấy sự lưu hành của G2P[4] từ 1/2012-5/2018 có sự thay đổi đột ngột theo từng giai đoạn liên quan đến tỷ lệ phát hiện G2P[4]: Giai đoạn thứ nhất và thứ hai có đỉnh xảy ra từ năm 2012 đến quý 1/2013 (2012-2013Q1) là 16,38% và từ quý 3/2014 đến quý 2/2015 (2014Q3-2015Q2) là 42,09%. Giai đoạn mới bắt đầu từ quý 4/2017 (2017Q4) và dự đoán có thể kéo dài trong tương lại khi tỷ lệ dương tính tăng từ 3% trong quý 4/2017 lên 40,35% trong tháng 4 và 5/2018. Vì vậy chúng tôi nghiên cứu sự biến đổi đặc điểm di truyền của G2P[4] qua các giai đoạn tại Việt Nam, nơi vaccine rota chưa được sử dụng rộng rãi. Các mẫu G2P[4] được xác định kiểu hình ARN bằng điện di trên gel acrylamide và chủng đại diện mỗi kiểu hình ARN được phân tích đặc điểm di truyền gene mã hóa protein capsid VP7 và VP4. Kết quả cho thấy, tại mỗi giai đoạn đều xuất hiện các kiểu hình ARN mới. Đặc biệt, tại vị trí quyết định kháng nguyên quan trọng 96 và 242 của VP7 có đột biến 96Asn96Ser96Asn và 242Ser242Ser242Asn ở các chủng G2P[4] phân lập trong từng giai đoạn 2012-20132014- 20162017-2018, gợi ý chu kỳ lưu hành của G2P[4] tại Việt Nam diễn ra đồng thời với sự xuất hiện các chủng có kiểu hình ARN mới và sự thay thế axit amin tại vị trí quyết định tính kháng nguyên.
Summary:
G2P[4] is one of major human rotavirus group A serotypes, accounting for 12% of total of human-rotavirus-positive samples in Asian countries. In coutries where G1P[8]-Rotarix vaccine has been widely used, prevalence of G2P[4] was found to be suddenly increased; however, the real mechanism for that is still under investigation. Based on the sentinel surveillance of rotaviruses conducted in the North and Center, Vietnam between 2012 and May 2018, it was shown that the circulation of G2P[4] rotaviruses had periodity, in which the first and second peaks occurred in periods of 2012Q4-2013Q1 (16.38%) and 2014Q3-2015Q2 (42.09%), respectively, and an newly speculated peak will occur in 2018 when the prevalence of G2P[4] increased from 3% in 2017Q4 to 40.35% during April and May 2018. We, therefore, analyzed genetic variations of G2P[4] strains circulating over the course of 2012-2018 to clarify molecular mechanism(s) possibly related with periodity of G2P[4] rotaviruses in Vietnam, where rotavirus vaccine has not been widely introduced. Samples assgined with G2P[4] by G-P genotyping were subjected to polyacrylamide gel electrophoresis to assign electropherotypes. The VP7 and VP4 genes of the representative strains of every electropherotypes were sequenced and genetically analyzed. It was shown that apparence of new peaks was correlated with occurrence and spread of new electropherotypes. In addition, at the importantly antigenic-determied sites of amino acid 96 and 242 in VP7, there were mutation/revese mutation of 96 Asn 96 Ser 96Asn and 242 Ser 242 Ser 242 Asn found among G2P [4] strains isolated over three cycles of 2012-2013  2014-2016  2017-2018. Conclusively, periodity of G2P [4] strains circulating in Vietnam was correlated with occurence of new electropherotypes and mutations at antigenic-determied sites in the VP7.
Từ khóa:
vi rút rota, G2P[4], kiểu hình ARN, gene VP7, gene VP4.
Keywords:
rotavirus, G2P[4], electropherotypes, VP7, VP4.
File nội dung:
o1807126.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log