Thứ năm, 12/12/2019
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 9
Tập 28, số 7 2018

Thực trạng công bố quốc tế của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương giai đoạn 2004 - 2017

International publications of the National Institute of Hygiene and Epidemiology, 2004-2017
Tác giả: Trần Quang Huy, Lê Thị Quỳnh Mai, Đặng Đức Anh
Tóm tắt:
Công bố thành quả nghiên cứu trên các tạp chí khoa học không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vui, niềm tự hào đối với một nhà khoa học. Thông qua công trình công bố, các nhà quản lý cũng như đối tác có thể đánh giá và biết được năng lực nghiên cứu khoa học của cá nhân hay một đơn vị nghiên cứu. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương (VSDTTƯ) là đơn vị đầu ngành của cả nước về lĩnh vực y học dự phòng. Hàng năm có hàng chục đề tài/dự án nghiên cứu được thực hiện. Do vậy, năng lực nghiên cứu và uy tín của Viện phụ thuộc không nhỏ vào các nhà khoa học. Tuy nhiên, để đánh giá năng lực nghiên cứu của một người làm khoa học thì một trong những chỉ số quan trọng là dựa vào số lượng và chất lượng công trình công bố, đặc biệt là công bố quốc tế. Bài tổng quan này nhằm phân tích và đánh giá thực trạng công bố quốc tế của Viện VSDTTƯ trong giai đoạn 2004 – 2017. Dữ liệu thu thập từ nguồn Scopus và SCImago, được xử lý bằng phần mềm Excel và Origin 8.5.1. Kết quả phân tích các chỉ số đánh giá về số lượng và chất lượng công trình công bố quốc tế sẽ đưa ra được một bức tranh tổng quan về thực trạng nghiên cứu của Viện trong chặng đường 14 năm qua.
Summary:
Publication of research findings in peered reviewed journals is not only the responsibility but also the duty of the scientist. Through scientific works published, policymakers and partners may find a chance to know as well as assess the scientific research capacity of reshearchers or academic institutions. The National Institute of Hygiene and Epidemiology (NIHE) is the leading research institution related to the field of preventive medicine in Vietnam. Dozens of scientific projects/ projects are annually implemented. Thus, the research capacity and prestige of the Institute strongly depends on its scientists. However, quality assessment of a scientist is normally based on research works published in peerreviewed journals, especially international ones, and also quality of research papers. This article aims to review and evaluate the current status of research papers of NIHE published in international journals from 2004 to 2017. Data is collected from Scopus source, processed by Excel and Origin 8.5.1. The analytic results will give an overview of the research status of the Institute over the past 14 years.
Từ khóa:
Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, công bố quốc tế, năng suất khoa học
Keywords:
NIHE, international publication, scientific productivity
File nội dung:
r180709.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log