Thứ năm, 12/12/2019
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 186
Tập 28, số 7 2018

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến tiêm vắc xin viêm gan B trong vòng 24 giờ đầu sau sinh tại các bệnh viện tỉnh Yên Bái năm 2017

Situation and some factors related to vaccinating the hepatitis B vaccine within 24 hours of birth at hospital in Yenbai province 2017
Tác giả: Nguyễn Trọng Phú, Vũ Hải Hà, Dương Thanh Huệ, Lê Hồng Quang, Nguyễn Anh Dũng, Hoàng Thị Minh Thùy, Đinh Công Hiến, Hồ Thị Hoa
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang được tiến hành từ tháng 2 - 12/2017 địa bàn tỉnh Yên Bái để mô tả tỷ lệ tiêm vắc xin và những yếu tố liên quan đến tỷ lệ tiêm vắc xin viêm gan B liều sơ sinh (VXVGBSS) tại các bệnh viện. Số liệu được thu thập và phân tích trên 434 trẻ, bà mẹ của những trẻ này và 87 cán bộ y tế thực hiện khám sàng lọc/tư vấn/thực hiện tiêm. Kết quả cho thấy trong 434 trẻ sinh tại các bệnh viện, tỷ lệ trẻ không được tiêm VXVGBSS 3,9%, 99% được tiêm trong 24 giờ sau sinh; có mối liên quan giữa tuổi thai khi sinh, cân nặng sơ sinh, thực hiện tư vấn cho bà mẹ, thực hiện chống chỉ định và tạm hoãn tiêm với tình trạng tiêm VXVGBSS của trẻ với p<0,05. Cần tăng cường sự hiểu biết của bà mẹ, thực hành đúng của cán bộ y tế để duy trì tỷ lệ tiêm VSVGBSS trong cộng đồng.
Summary:
A cross-sectional descriptive study was conducted from February to December 2017 in Yen Bai province to describe vaccination rates and factors related to the vaccination rate of the birth dose of hepatitis B vaccine (VXVGBSS) in hospital. Data were collected and analyzed on 434 infants, mothers of these infants and 87 health workers who performed screening / counseling / injection. The results showed that in 434 infants, the rate of infants not being vaccinated 3.9%, 99% were injected within 24 hours after birth; There was a correlation between gestational age, neonatal birth weight, mother counseled, contraindications and temporary postponement of VXVGBSS vaccination with p <0.05. It is important to strengthen the understanding of the mother, the right practices of health care workers to maintain the rate of VXVGBSS vaccination in community.
Từ khóa:
Vắc xin viêm gan B liều sơ sinh, tiêm chủng, Yên Bái
Keywords:
the birth dose of hepatitis B vaccine, vaccination, Yen Bai
File nội dung:
o1807186.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log