Thứ sáu, 13/12/2019
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 33
Tập 28, số 7 2018

Tỷ lệ hiện mắc bệnh đái tháo đường typ 2 ở người trưởng thành ≥ 25 tuổi tại tỉnh Thái Bình, năm 2017

The prevalence of type 2 diabetes in people aged ≥25 years in Thai Binh province, 2017
Tác giả: Vũ Đình Triển, Đặng Bích Thủy
Tóm tắt:
Nghiên cứu cắt ngang được tiến hành năm 2017, với phương pháp chọn mẫu chùm (PPS) để chọn 30 xã/phường tại 8 huyện/thành phố thuộc tỉnh Thái Bình vào nghiên cứu. Điều tra trên 1.450 người trưởng thành ≥25 tuổi và xét nghiệm nhanh đường huyết mao mạch bằng máy Accu-Chek- D10-BIO-RAD. Kết quả cho thấy tỷ lệ hiện mắc đái tháo đường chiếm 6,5%; nam giới chiếm 7,6%, cao hơn so với nữ là 5,2% (95%CI 0,8-1,4), (p>0,05). Tỷ lệ đái tháo đường có xu hướng tăng dần theo nhóm tuổi, ở nhóm tuổi từ 70 trở lên chiếm tỷ lệ cao nhất (9,0%), nhóm tuổi 60-69 chiếm 7,8%, nhóm tuổi 40-59 chiếm 6,2% và thấp nhất là nhóm tuổi 25-39, chiếm 3,0% (95%CI 1,2-1,6), (p<0,05). Tỷ lệ đái tháo đường tăng cao hơn ở nhóm nghề hoạt động tĩnh tại. Sự khác biệt về tỷ lệ mắc giữa các nhóm nghề là có ý nghĩa thống kê với p<0,05.
Summary:
A cross-sectional study was carried out in 2017, with the method of cluster sampling (PPS) to select 30 communes / wards in 8 districts / cities in Thai Binh province. A total of 1.450 adults aged ≥25 years and tested for capillary blood glucose by Accu-Chek- D10-BIORAD. The results showed that the prevalence of diabetes was 6.5%. The men accounted for 7.6%, higher than the women (accounting for 5.2%) (CI95% 0.8-1.4), (p> 0.05). Diabetes prevalence tended to increase with age group, in the age group of 70 and above, the highest proportion (9.0%), aged 60-69 (7.8%), the group of 40-59 years old make up 6.2% and lowest age group 25-39, accounting for 3.0% (CI95% 1.2-1.6), (p< 0.05). The incidence of diabetes was higher in static occupational groups. The differences in occupational groups were statistically significant (p <0.05).
Từ khóa:
Đái tháo đường, đường huyết, người trưởng thành ≥ 25 tuổi, tỉnh Thái Bình
Keywords:
Diabetes, Blood glucose, adults from 25 ago or more, Thai Binh
File nội dung:
o180733.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log