Chủ nhật, 19/01/2020
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 107
Tập 28, số 12 2018

Hiệu quả chăm sóc sức khỏe răng miệng làm giảm tỷ lệ sâu răng, viêm lợi của học sinh trung học cơ sở tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc năm 2016

The effectiveness of oral health care of amongsecondary school pupils in Binh Xuyen district, Vinh Phuc province in 2016
Tác giả: Nguyễn Anh Sơn*, Nguyễn Trần Hiển, Trịnh Đình Hải
Tóm tắt:
Nghiên cứu can thiệp tiến hành tại 4 trường Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc năm 2015 - 2016 với mục tiêu đánh giá hiệu quả chăm sóc sức khỏe răng miệng làm giảm tỷ lệ sâu răng, viêm lợi của học sinh. Tổng cộng có 544 học sinh lớp 7 và 544 cha/mẹ học sinh tham gia nghiên cứu. Thông tin được thu thập qua khám răng, miệng; phỏng vấn, quan sát học sinh chải răng và phát vấn đối với cha mẹ học sinh. Kết quả nghiên cứu cho thấy giảm tỷ lệ học sinh bị sâu răng, viêm lợi (chỉ số hiệu quả Q tương ứng là 20,61%, p < 0,05 và 44,43%, p < 0,001). Giảm tỷ lệ học sinh có kiến thức phòng chống sâu răng, viêm lợi không đạt (Q = 29,05%, p < 0,001); giảm tỷ lệ học sinh chải răng không đúng cách (Q = 20,08%, p < 0,05); giảm tỷ lệ học sinh có thực hành phòng chống sâu răng, viêm lợi không đạt (Q = 14,03%, p < 0,01). Giảm tỷ lệ cha mẹ có điểm thực hành phòng chống sâu răng, viêm lợi cho học sinh không đạt (Q = 8,15%, p < 0,01). Quan sát trực tiếp thực hành chăm sóc răng miệng của học sinh cho thấy tỷ lệ học sinh chải răng không đúng giảm (Q = 18,01%, p < 0,05); tỷ lệ học sinh chải răng từ 2 phút trở xuống giảm (Q = 43,45%, p < 0,001).
Summary:
An intervention study conducted at the 4 secondary schools in Binh Xuyen district, Vinh Phuc province in 2015 - 2016 with the objective of evaluating the effectiveness of oral health care in pupils for prevention of tooth decay and gingivitis. Totally, there were 544 pupils in grades 7 and 544 their parents participating in the study. The data was collected through dental examination, pupils’ brushing observation, and counseling for parents. The results show that the reduction of following indicators: reduction of tooth decay and gingivitis among intervention group in comparision with control group (effective indicators = 20.61%, p < 0.05 and 44.43%, p < 0.001, relatively); reduction of percentage of pupils who lack of knowledge for preventing tooth decay and gingivitis (effective indicator = 29.05%, p <0.001); the percentage of pupils who incorrectly brushing reduced (effective indicator = 20.08%, p < 0.05); reduction of the percentage of pupils who have not good practice of preventing tooth decay and gingivitis (effective indicator = 14.03%, p < 0.01); reduction of the percentage of parents who have the not good practice for preventing tooth decay and gingivitis (effective indicator = 8,15%, p < 0.01); and reduction of percentage of pupils who have no incorrect brushing practice (effective indicator = 18.01%, p < 0.05). The school oral health care should be strengthened for prevention of tooth decay and gingivitis among children.
Từ khóa:
Từ khóa: Sâu răng, viêm lợi, học sinh, cha mẹ học sinh, Vĩnh Phúc
Keywords:
Keywords: Tooth decay, gingivitis, pupils, parents, Vinh Phuc
File nội dung:
o1812107.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log