Chủ nhật, 19/01/2020
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 85
Tập 28, số 12 2018

Kiến thức và thực hành phòng, chống sốt xuất huyết dengue của người dân Hà Nội trong vụ dịch năm 2017

Knowledge and practice regarding dengue fever prevention of hanoians in the outbreak in 2017
Tác giả: Phạm Phương Mai*, Nguyễn Văn Khiêm, Phan Tân Dân, Lê Thị Hương, Lê Minh Giang
Tóm tắt:
Nghiên cứu được thực hiện nhằm mô tả kiến thức và thực hành phòng, chống sốt xuất huyết dengue của người dân ở ba khu vực nội thành, ven đô và ngoại thành Hà Nội trong vụ dịch năm 2017, đồng thời tìm hiểu sự tương đồng hoặc khác biệt giữa các khu vực này. Kết quả cho thấy kiến thức về phòng, chống sốt xuất huyết dengue chung của người dân ở cả ba khu vực ở Hà Nội đều ở mức thấp và có sự khác biệt, với kết quả ở ba khu vực lần luợt là 23,1%; 21,8% và 11,7%. Trong đó, tốt nhất là kiến thức về đường lây truyền với tỷ lệ đúng ở cả ba khu vực đều đạt trên 80%, và yếu nhất là kiến thức về thời gian hoạt động của muỗi và biện pháp phòng muỗi đốt với tỷ lệ đạt lần lượt là: 20,8% và 22,8% ở nội thành, 31,1% và 17,2% ở ven đô, 11,6% và 12,2% ở ngoại thành. Tuy nhiên, thực hành của người dân Hà Nội tương đối tốt với 92,8% người dân có ngủ màn, 91,4% có diệt muỗi bằng ít nhất 1 biện pháp, 85,8% có thực hiện diệt bọ gậy. Không có sự chênh lệch lớn về kết quả thực hành giữa các khu vực. Kết quả nghiên cứu cung cấp cơ sở để cải thiện chất lượng công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe, nâng cao nhận thức của cộng đồng, và cải thiện thực hành của người dân về phòng, chống bệnh sốt xuất huyết dengue.
Summary:
This study aims to describe the knowledge and practice of people living in three different areas, including urban, sub-urban and rural areas of Hanoi regarding dengue fever prevention in the outbreak in 2017, and depict the similarities and differences among three areas. Findings indicated that the knowledge of dengue fever of people in all three living areas were limited and there were differences among three areas with the rate at 23.1%; 21.8% và 11.7% respectively to urban, sub-urban and rural areas. People have the best knowledge on disease transmission route with over 80% of people in all three areas had correct knowledge. Mosquito active time and mosquito bite avoidance were two items that people knew the least with the proportion of correct knowledge was 20.8% and 22.8% respectively for urban, 31.1% and 17.2% for sub-urban, 11.6% and 12.2% for rural. 92.8% of people used bednet, 91.4% used at least one mosquito control method, 85,8% used mosquito larva control method. There have been no significant differences in practice of dengue fever prevention among people living in three areas. Consequently, the study provided foundational evidence for developing relevant interventions, promoting the awareness of community and improving the practice of dengure fever prevetion.
Từ khóa:
Từ khóa: Sốt xuất huyết dengue, phòng chống sốt xuất huyết dengue, Hà Nội
Keywords:
Keywords: Dengue fever, dengue prevention, Hanoi
File nội dung:
o181285.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log