Chủ nhật, 19/01/2020
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 78
Tập 28, số 12 2018

Một số yếu tố liên quan đến tỷ lệ khám chữa bệnh tại trạm y tế của người dân huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định năm 2016

Factors related to curative care services in commune health stations in Phu Cat district of Binh Dinh province in 2016
Tác giả: Trương Quang Đạt*, Hồ Văn Tuấn
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang nhằm xác định một số yếu tố liên quan đến tỷ lệ khám chữa bệnh tại trạm y tế của người dân huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định năm 2016. Kỹ thuật chọn mẫu nhiều giai đoạn. Các biến số chính là khám chữa bệnh tại trạm y tế, đặc điểm dân số, mức độ bệnh tật. Điều tra 3630 người và tỷ lệ người ốm trong vòng 4 tuần trước điều tra là 13,8%; tỷ lệ khám chữa bệnh tại trạm y tế là 47,4% trong đó 100% người có thẻ bảo hiểm y tế. Người từ 16-60 tuổi, > 60 tuổi và nông dân khám chữa bệnh tại trạm y tế nhiều hơn so với người ≤ 6 tuổi với OR lần lượt là 2,1; 3,28 và 2,92 (p<0,05); nhóm không nghèo sử dụng dịch vụ ít hơn người nghèo và cận nghèo với OR = 0,61 (p<0,05); người bệnh mức độ vừa và nặng đến khám ít hơn người bệnh ở mức độ nhẹ với OR lần lượt là 0,4 và 0,4 (p<0,05); người xa trạm y tế từ 1-5 km và > 5 km đến khám ít hơn người gần trạm (< 1 km) với OR lần lượt là 0,55 và 0,32 (p<0,05). Kết luận: Có một số yếu tố liên quan đến tỷ lệ khám chữa bệnh tại trạm y tế tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định và những yếu tố này cần được xem xét trong việc nâng cao sự tiếp cận của người dân đối với trạm y tế cơ sở.
Summary:
A cross-sectional descriptive study aimed at identifying factors related to the proportion of utilizing curative care services at commune health stations among people in Phu Cat District, Binh Dinh Province in 2016. Multistage sampling techniques were used. The main variables were using health care at commune health stations, population characteristics, levels of illness. 3630 people were investigated. Results showed that the proportion of ill people in the 4 weeks before the survey was 13.8%, and the percentage of people who were ill using the services at the stations was 47.4%, of which 100% had health insurance cards. The proportion of patients aged 16-60 years, above 60 years old and farmers using the services was greater than that of people under 6 years old with OR = 2.1; 3.28 and 2.92, respectively (p <0.05); non-poor and non-near poor households using the services were less than the poor and near poor (OR=0,61, p <0.05); people with moderate and severe levels of illness using the services were lower than patients with slight illness with OR of 0.4 and 0.4, respectively (p <0.05). Patients who were far away the stations from 1-5 km and above 5 km using the services were less than those who were near the station (under1 km) with OR of 0.55 and 0.32, respectively (p <0.05). Conclusion: There were factors related to the proportion of use of health care services at commune health stations in Phu Cat District, Binh Dinh Province, and these factors need to be considered in improving people’s access to the stations.
Từ khóa:
Từ khoá: Khám chữa bệnh, trạm y tế, Phù Cát
Keywords:
Keywords: Commune health station, use of health care services, Phu Cat.
File nội dung:
o181278.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log