Chủ nhật, 19/01/2020
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 53
Tập 28, số 12 2018

Thực trạng tiếp cận, sử dụng các biện pháp tránh thai và một số yếu tố liên quan của bà mẹ có con dưới 1 tuổi tại 8 tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ năm 2013-2014

Situation in accessing and utilization of contraceptive methods and related factors among mothers having 1-year-old child in 8 provinces of sounthern central region in 2013-2014
Tác giả: Nguyễn Hằng Nguyệt Vân*, Phạm Hồng Anh, Nguyễn Văn Nghị
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 907 phụ nữ có con dưới 1 tuổi nhằm mô tả thực trạng tiếp cận, sử dụng biện pháp tránh thai của các bà mẹ có con dưới 1 tuổi và các yếu tố liên quan tại 8 tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ năm 2013-2014. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 69,8% các phụ nữ hiện đang sử dụng một biện pháp tránh thai bất kỳ, trong đó vòng tránh thai đã được sử dụng nhiều nhất với 39,4%. Nơi các phụ nữ tiếp cận các biện pháp tránh thai chủ yếu là cơ sở y tế (64,1%) tiếp đến là nhà thuốc (26,2%). Nghiên cứu cũng cho thấy các phụ nữ dân tộc thiểu số sử dụng biện pháp tránh thai chỉ bằng 0,6 lần so với các phụ nữ dân tộc Kinh (p<0,001). Các hộ gia đình nghèo và cận nghèo chỉ sử dụng biện pháp tránh thai bằng 0,6 lần so với các hộ gia đình trung bình trở lên (p=0,001). Những bà mẹ có bảo hiểm y tế đang sử dụng biện pháp tránh thai chỉ bằng 0,6 lần so với các bà mẹ không có bảo hiểm y tế (p=0,002). Cần tăng tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai như tư vấn theo nhóm hoặc tư vấn trực tiếp tại cộng đồng cho cả vợ và chồng và cho nhóm dân tộc thiểu số.
Summary:
A cross-sectional study aims to describe the current situation of accessing and utilization of contraceptive methods among 907 mothers having 1-year-old child and related factors in 8 southern coastal provinces in 2013-2014. The results showed that 68.8% of mothers have been using one contraceptive methods, IUD of which is the most commonly used with 39.4%. Most of mothers have accessed to medical facilities (64.1%) to get contraceptive methods, followed by the drugstores (26.2%). The study also found that other ethnic minorities used contraceptive methods only by 0.6 times compared to the Kinh (p<0.001). The poor and near-poor households use contraceptive methods only by 0.6 times compared to the average household (p=0.001). Mothers having health insurance were using contraceptive methods only by 0.6 times compared with mother without having health insurance (p=0.002). It is necessary to strengthen the communication of using contraceptive methods by group counseling or community-based counselling for both spouses and especially for minority groups.
Từ khóa:
Từ khóa: Tiếp cận, sử dụng, biện pháp tránh thai, bà mẹ có con dưới 1 tuổi
Keywords:
Keywords: Accessing; utilization; contraceptive methods; mothers having 1-yearold child
File nội dung:
o181253.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log