Chủ nhật, 19/01/2020
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 62
Tập 28, số 12 2018

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến sinh con tại nhà của bà mẹ dân tộc Xơ Đăng tại 3 xã thuộc huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum năm 2016

Real situation and some factors related to home delivery of the Xo Dang ethnic mother at 3 communes of Tu Mo Rong district, Kon Tum province in 2016
Tác giả: Bùi Văn Đố*, Lê Trí Khải, Lê Minh Thi
Tóm tắt:
Nghiên cứu này nhằm mô tả thực trạng và xác định một số yếu tố liên quan đến sinh con tại nhà của bà mẹ dân tộc Xơ Đăng tại 3 xã thuộc huyện Tu Mơ Rông năm 2016. Đối tượng nghiên cứu là 293 bà mẹ dân tộc Xơ Đăng sinh con trong năm 2016 và 29 người có vai trò quyết định hoặc có ảnh hưởng hoặc hiểu rõ việc sinh con tại nhà tại 3 xã. Thời gian nghiên cứu từ tháng 11/2016 đến 7/2017. Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang và mô tả hồi cứu, sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng kết hợp với định tính. Kết quả nghiên cứu: Tỷ lệ sinh con tại nhà của bà mẹ dân tộc Xơ Đăng khá cao (66,6%, tỷ lệ bà mẹ sinh con tại nhà có dùng gói đỡ đẻ sạch chỉ chiếm 13,9%; tỷ lệ bà mẹ khi sinh con được cán bộ y tế hỗ trợ rất thấp (13,9%); vẫn còn tình trạng dùng cật nứa, dao lam để cắt rốn cho trẻ khi sinh con tại nhà là (tỷ lệ lần lượt là 14,8% và 59,5%). Các yếu tố có liên quan đến sinh con tại nhà của bà mẹ dân tộc Xơ Đăng là theo đạo, phong tục và ở xa cơ sở y tế trên 5 km.
Summary:
This study aimed to reveal the real situation and scientifically indentify some related factors to home delivery of the Xo Dang ethnic mother at 3 communes of Tu Mo Rong district, Kon Tum province in 2016. The result of this study also will be considered as fundamental principles in order to implement interventions for minimizing home delivery status in the future. Participants were 293 mothers of Xo Dang ethnic minorities who gave birth at home in 2016 and 29 people who had a decisive or influential role in or understanding of home delivery in 3 communes. The study was conducted during 11/2016-7/2017. The study was designed follow an cross-sectional descriptive and retrospective descriptive study through using quantitative and qualitative methods. Information was collected through face-to-face interviews, in-depth interviews, and group discussions. Results indicated that the rate of home delivery at 3 communes was higher than whole province (66.6% compared with 22.3%). Maternal health support was very low (13.9%); only 13.9% used clean delivery packages; 14.8% used bamboo shoots and 59.5% used razors to cut the umbilical cord. Some factors such as Catholic, customary and mother’s home far from medical facilities over 5 km were closely related to home delivery.
Từ khóa:
Từ khoá: Sinh con tại nhà, bà mẹ dân tộc Xơ Đăng, Tu Mơ Rông, Kon Tum
Keywords:
Keywords: Home delivery, Xo Dang ethnic mother, Tu Mo Rong, Kon Tum
File nội dung:
o181262.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log