Chủ nhật, 19/01/2020
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 26
Tập 28, số 12 2018

Xác định nhiễm Mycoplasma trong quá trình nuôi cấy tế bào

Detection of Mycoplasma contamination in cell cultures
Tác giả: Nguyễn Phương Anh*, Phạm Thị Hiền, Trần Thị Thu Hương, Nguyễn Thanh Thuỷ, Nguyễn Vũ Sơn, Vương Đức Cường, Hoàng Thị Thu Hương
Tóm tắt:
Mycoplasma là vi khuẩn gây bệnh trên người, động vật, thực vật và côn trùng. Nhiễm mycoplasma tế bào nuôi cấy không chỉ ảnh hưởng đến sự thuần khiết, chất lượng của dòng tế bào mà còn ảnh hưởng tới kết quả nghiên cứu. Áp dụng kỹ thuật PCR xác định mycoplasma trong tế bào nuôi cấy là phương pháp hiệu quả với độ nhạy, độ đặc hiệu và độ chính xác cao, thực hiện đơn giản với sinh phẩm thương mại. Sử dụng bộ sinh phẩm e-MycoTM Mycoplasma PCR Detection kit (ver 02.0 for 20μl rxn) - iNtRON Biotechnology để thực hiện kiểm tra mycoplasma trên 4 dòng tế bào thường trực MDCK, HEp 2, A549, và Vero E6 đã xác định 1/4 dòng tế bào (Vero E6) nhiễm mycoplasma. Kết quả này được khẳng định khi kiểm tra dòng tế bào bị nhiễm mycoplasma (Vero E6) bằng kỹ thuật cắt lát siêu mỏng sử dụng kính hiển vi điện tử truyền qua JEOL 1010. Việc kiểm soát mycoplasma theo một quy trình chuẩn (SOP) là một yêu cầu bắt buộc đối với tất cả các phòng thí nghiệm sử dụng tế bào, giúp phòng tránh và giảm thiểu tối đa sự lây nhiễm mycoplasma trong quá trình nuôi cấy, đảm bảo và nâng cao chất lượng kết quả nghiên cứu.
Summary:
Mycoplasma is a bacteria causing disease in humans, animals, plants and insects. Mycoplasma contamination of cell cultures not only affects the purity and quality of the cell line but also affects the result of the study. Detecting mycoplasma contamination in cell cultures by PCR is an effective method with high sensitivity, specificity and accuracy, which is simple to do with commercial kits. Using the e-MycoTM Mycoplasma PCR Detection kit (ver 02.0 for 20μl rxn- iNtRON Biotechnology) to detect mycoplasma on 4 cell lines MDCK, Hep 2, A549 and Vero E6; we detected 1/4 cell lines (Vero E6) infecting with mycoplasma. The mycoplasma-infected cell line (Vero E6) was confirmed by ultra-thin slices method using transmission electron microscope JEOL 1010 (TEM). Control of mycoplasma following a standard procedure (SOP) is a mandatory requirement for all laboratories using cells cultures, which helps to prevent and minimize the mycoplasma contamination in cell cultures and improve the quality of research results.
Từ khóa:
Từ khóa: Mycoplasma; PCR; nuôi cấy tế bào.
Keywords:
Keywords: Mycoplasma, PCR, cell culture
File nội dung:
o181226.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log