Thứ sáu, 13/12/2019
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 117
Tập 29, số 1 2019

Cơ cấu bệnh tật của bệnh nhân nội trú và hoạt động của Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn giai đoạn 2014-2016

Disease structure of inpatients and operational of saint paul hospital in the period of 2014-2016
Tác giả: Nguyễn Trọng Nghĩa, Dương Hoàng Ân, Hồ Thị Minh Lý
Tóm tắt:
Nghiên cứu hồi cứu số liệu được thực hiện với tất cả bệnh án của bệnh nhân nội trú và tất cả sổ sách, báo cáo khám chữa bệnh nội trúđược thực hiện nhằm mô tả cơ cấu bệnh tật của bệnh nhân nội trú và hoạt động của bệnh viện đa khoa Xanh Pôn giai đoạn 2014 - 2016. Kết quả cho thấy bệnh viêm phế quản cấp chiếm tỷ lệ cao nhất (16,3% năm 2014, 11,4% năm 2015 và 9,1% năm 2016). Nhóm chương bệnh có tỷ lệ cao nhất là nhóm chương bệnh hệ hô hấp (30% năm 2014, 28% năm 2015 và 27,8% năm 2016), sau đó là nhóm chương bệnh hệ tiêu hóa (12,5%, 12,1% và 12,9%), Tỷ lệ tử vong chung trong giai đoạn này là 0,39% năm 2014; 0,32% năm 2015 và 0,34% năm 2016; Các chỉ số bác sĩ/giường bệnh, bác sĩ/Ytá (Điều dưỡng, hộ sinh, KTV) và điều dưỡng/giường bệnh đều tăng theo các năm từ 2014 đến 2016; Công suất sử dụng giường bệnh năm 2014 vượt 127,33%, năm 2015 vượt 139%, năm 2016 vượt 150,88%; Số lượng thực hiện các xét nghiệm sinh hóa, huyết học, vi sinh và sử dụng chẩn đoán hình ảnh đều có xu hướng tăng lên theo thời gian từ năm 2014 đến 2016.
Summary:
This study aimed to describe the disease structure of inpatients and the operation of the Saint Paul Hospital in the period of 2014-2016. A retrospective data of all inpatient medical records and all documents from 2014 to 2016. Results showed that acute bronchitis accounted for the highest proportion (16.3% in 2014, 11.4% in 2015 and 9.1% in 2016). The group of diseases with the highest rate is the group of respiratory system (30% in 2014, 28% in 2015 and 27.8% in 2016), the second highest rate is the group of gastrointestinal diseases (12.5 %, 12.1% and 12.9%). The overall mortality rate during this period was 0.39% in 2014; 0.32% in 2015 and 0.34% in 2016. Indicators of doctors / beds, doctors / nurses (Nurses, midwives, technicians) and nurses / beds all increase from 2014 to 2016. The capacity of using hospital beds in 2014 exceeded 127.33%, 139% in 2015, 150.88% in 2016. The number of implementing biochemical, hematological, microbiological and diagnostic imaging tests tends to increase over time from 2014 to 2016.
Từ khóa:
Cơ cấu bệnh tật; bệnh nhân nội trú; Bệnh viện Xanh Pôn Hà Nội
Keywords:
disease structure; inpatient;Saint Paul Hospital.
File nội dung:
o1901117.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log