Thứ ba, 29/09/2020
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Thực trạng dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi tại một số quận huyện ở Hà Nội, năm 2019
Những rào cản trong sử dụng dịch vụ y tế và triển khai chương trình chăm sóc sức khỏe cho người dân tộc thiểu số tại một số tỉnh Việt Nam, 2019
Hiệu quả bẫy Gravid Aedes Trap trong giám sát muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết dengue tại thành phố Nha Trang, 2018-2019
ads
Trang: 17
Tập 29, số 1 2019

Kiến thức, thái dộ, thực hành về vàng da sơ sinh của bà mẹ có con dưới 28 ngày tuổi tại tỉnh Hải Dương năm 2017

Knowledge, attitute and practice about neonatal jaundice among mothers having newborns under 28 days old in hai duong province in 2017
Tác giả: Đỗ Thị Thắm
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang được tiến hành trên 400 bà mẹ có con dưới 28 ngày tuổi tại Bệnh viện Nhi và Bệnh viện Phụ Sản tỉnh Hải Dương nhằm mô tả thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành về vàng da sơ sinh thông qua bảng câu hỏi phỏng vấn được thiết kế sẵn (đối với kiến thức, thái độ) và quan sát, đánh giá thực hành của bà mẹ. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ các bà mẹ đạt về kiến thức, về thái độ và về thực hành với vàng da sơ sinh còn thấp (24,0%; 41,5% và 34,8%). Tỷ lệ các bà mẹ đạt được cả kiến thức và thái độ là 17,5% và tỷ lệ các bà mẹ đạt được cả kiến thức, thái độ và thực hành là 12,0%. Bên cạnh việc tăng cường hình thức truyền thông hiện có, cần chú trọng truyền thông trực tiếp để nâng cao kiến thức và thái độ, thực hành của bà mẹ về vàng da sơ sinh.
Summary:
This is a cross-sectional study in 400 mothers having newborns of <28 days old at Pediatrict Hospital and Maternal Hospital in hai Duong province to determine knowledge, attitute and practice about neonatal jaundice using an intervew method based on predesigned quetionnaires (for evaluation knowledge, attitudes) and observation method for the practice of mothers. The results showed that the percentage of mothers achieving good knowledge, attitude and practice about neonatal jaundice was low (24.0%, 41.5% and 34.8%, respectively). The percentage of mothers who gained good knowledge and attitude was 17.5% and the percentage of mothers who gained good knowledge, attitude and practice was only 12.0%. Beside with strengthening current available communication chanel, it is needed to focus on direct communication to improve knownledge and practice of mother in neonatal jaundice.
Từ khóa:
Vàng da sơ sinh; bà mẹ; Hải Dương
Keywords:
Neonatal jaundice; mother; Hai Duong
File nội dung:
o190117.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log